fredag den 19. august 2016

PSQT - Torsdagens Oplevelser

Så nåede vi til den anden dag med track sessions, og dermed en række til- og fravalg. Men det viser også noget om både bredden og dybden inden for testområdet.

Dagen startede med et hot emne nemlig sikkerhed i form af key noten 'Best Practices for a Mature Application Security Program' med Kevin Poniatowki. Et spændende indlæg der klart viser, at dette område bør jeg nok sætte mig mere ind i - dette skal ses i lyset af tidligere kommentarer/indlæg på denne blog om IoT m.m.

Derefter fulgte track sessions, og den første jeg deltog i var 'Zero SAP Application Defects' med David Pickrell.

Han startede med et statement, som han ofte oplever hos forskellige kunder - 'Jamen, vi har da købt et standardsystem, og SAP laver vel al testen......' - et udsagn som er set og hørt før - både om SAP men også om alle andre leverandører af standardsystemer.

SAP ændres konstant - ABAP/Java ændringer, konfigurationsændringer, ændringer i roller og autorisationer og master data. Han viste et eksempel på en af de seneste opgraderinger fra SAP, som omfattede 948 service packs og 3.953.759 objects - dette viser klart,at effektanalysen af disse ændringer (impact analysis) er utrolig stor.

Så de store udfordringer er bl.a. effektanalysen, testdækning, testgaps, og hvad skal vi teste? Dette illustrerede han i følgende oversigt:


Derefter viste han et værktøj, som kunne hjælpe med disse udfordringer i forbindelse med opgradering af SAP, og som i nogle tilfælde havde fået testen til at blive reduceret med 85%. Dette værktøj kan også integreres med Solution Manager i SAP. Et interessant indlæg, som viste håndteringen af et helt praktisk problem.

Det næste indlæg jeg deltog i var 'An Enterprise Test Strategy for Success' med Susan Schanta. Hun havde et indlæg om en case, hvor hun skulle udarbejde en organisatorisk teststrategi, og i stedet for at tage et traditionelt udgangspunkt - så tog hun udgangspunkt i en mission om, at formålet skulle være at reducere virksomhedens kvalitetsomkostninger, og fokus skulle skifte fra test til kvalitet.

Hendes udgangspunkt var denne figur (Juran et al.), som viser noget om de forskellige kvalitetsomkostninger og det samlede minimum:


Denne figur er faktisk god som dialog værktøj, og som jeg ofte selv bruger når jeg skal i dialog med en ledelse omkring begrebet kvalitetsomkostninger. Figuren viser den principielle sammenhæng mellem kvalitet og omkostninger. Prevention cost er omkostninger til forebyggelse og fejlfinding, og failure cost er omkostninger til interne og eksterne afvigelser. Ved stigende kvalitetsniveau vil failure cost falde og samtidig ved prevention cost stige - figuren viser også det optimale kvalitetsniveau - nemlig der hvor de samlede omkostninger har et minimum - helt traditionelt sund økonomisk tænkning.

Hendes udgangspunkt var spændende, og som hun sagde - dette 'change the conversation'. Strukturen af den organisatoriske teststrategi lignede meget den traditionelle (ISO 29119), men indholdet er helt sikkert anderledes.

Hun omtalte også noget anden spændende - nemlig en 'Productivity Loss Log' - hver gang der var forsinkelser, ændringer m.m. som påvirkede testen - så blev det noteret på denne log, herunder også hvad det kostede. Hun havde også etableret nogle 'Governance Councils' dækkende Automation, Performance, Test Data og Test Environments - med deltagere fra relevante interessenter, og der blev det løbende behandlet hvad der skulle til for at få disse ting til at fungere og være optimale i situationen. En spændende ide, som jeg har noteret mig.

Dagens tredje track session var over emnet 'Test Management by Entities' med Jim Trentadue. Jeg havde valgt dette emne forbi jeg ganske enkelt ikke forstod titlen. Indlægget var et forsøg på at strukturere test inden for nogle 'entiteter' som han kaldte det - altså kombinere roller, ansvar og aktiviteter. Det faglige indhold var ikke særlig stort, men hans form - med utrolig meget dialog og diskussion var til gengæld spændende, og det mestrerede han ganske godt. En af konklusionerne var, at der ikke inden for IT er en disciplin med så meget koordinering som test.

Den sidste track session var 'Driving Ambiguities Out of Requirements through Stronger Test Analysis Techniques' med Susan Schanta. Dette indlæg omhandlede i korte træk - brug vore kendte testteknikker allerede som en del af review. Dårlige krav koster, og derfor bør der være en stor interesse i at forretningsanalytikere og testere samarbejde - deres job er to sider af samme mønt.

Krav drejer sig om 'WHAT (WHO WHEN WHERE WHY), but NOT HOW'. WHAT er forretningen og HOW er IT. Hun kom med en række eksempler på 'dårlige krav' - og hvad konsekvensen havde været for projekterne.

Alt i alt et spændende indlæg, som klar viser at der bør være et højere grad af partnerskab mellem BA og QA, herunder ved udarbejdelsen af tjeklister m.m. Et af budskaberne var også, at kvalitetsomkostningerne kunne reduceres ved at tage krav alvorligt - man betaler altid, nu eller senere, men ved at betale nu kan det ofte være billigere i det lange løb.

Dagens sidste aktivitet var en key note over emnet 'Quality Challenges in the Internet of Things Era' med Phillip Lew. Dejligt med en afsluttende key note over et emne jeg har behandlet nogle gange - derfor henviser jeg bare til disse.

Det var så fjerde dagen af det samlede konferenceforløb. Fredagen venter med en workshop der varer hele dagen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar