lørdag den 20. december 2014

Etik for softwaretestere - et forsøg på at uddybe disse.....

Deltagelse i softwaretest giver enkeltpersoner mulighed for at få indblik i fortrolige og interne oplysninger. Etiske regler er nødvendige blandt andet for at sikre, at oplysningerne ikke bruges på en upassende måde.

ISTQB har anvist en række etiske regler, men hvad betyder de i praksis - jeg vil her forsøge at komme med et første bud på dette:

OFFENTLIGHEDEN
ISTQB: Certificerede softwaretestere skal agere i overensstemmelse med offentlighedens interesser. 
Hvad betyder det: Hvis du finder en fejl der kan ramme brugerne er det vigtigt at rapportere denne. Du skal som tester ikke tilbageholde informationer om fejl.

KLIENT OG ARBEJDSGIVER
ISTQB: Certificerede softwaretestere skal agere på en måde, der bedst muligt tager hensyn til deres klients og arbejdsgivers interesser og er konsistent med offentlighedens interesser.
Hvad betyder det: Du må ikke lade personlige interesser/relationer påvirke rapporteringen af fejl eller prioriteringen/vurderingen af denne.

PRODUKT
ISTQB: Certificerede softwaretestere skal sikre, at de leverancer, de udarbejder (om de produkter og systemer, de tester), opfylder de højest mulige professionelle standarder.
Hvad betyder det: Som certificeret tester skal du fortsætte med at lære. Test som fagområde udvikler sig hele tiden, og test kræver den bedst mulige viden og færdighed. Som tester skal du aldrig nøjes med en overfladisk og forældet tilgang til test. 

VURDERING
ISTQB: Certificerede softwaretestere skal opretholde integritet og uafhængighed i deres professionelle vurdering.
Hvad betyder det: Der er måske en konflikt i forhold til kunden, arbejdsgiver eller andre der fortæller dig som tester, at du ikke skal rapportere en fejl, men du skal som tester raportere på en objektiv og professionel måde - hvis du mener der er en fejl - så rapporter den.

STYRING
ISTQB: Certificerede softwaretestansvarlige og ledere skal bidrage med og fremme en etisk tilgang til styring af softwaretest.
Hvad betyder det: Testafvikling er normalt meget presset i forhold til tidspunktet for levering af produktet, hvorfor overskridelser og forsinkelser i forhold til tid, budget er sandsynlig. Det er derfor nemt at tage en række genveje og dermed eliminere den gode testpraksis. Testlederen skal være opmærksom på dette. 

ERHVERV
ISTQB: Certificerede softwaretestere skal fremme erhvervets integritet og ry i overensstemmelse med offentlighedens interesse.
Hvad betyder det: Dette betyder, at testere ikke bare skal passe deres job - de skal også tale om det, skrive white papers og træne andre i at teste bedre. Erhvervets ry er bedst tjent med at være opmærksom på dette.

KOLLEGER
ISTQB: Certificerede softwaretestere skal være fair og støttende over for deres kolleger og fremme samarbejdet med softwareudviklerne.
Hvad betyder det: Som tester rapporterer du fejl og problemer, hvorfor det er nemt at komme i en slags 'krigstilstand' med udviklerne. Som skal tester skal du være konstruktiv og bidrage til projektets værdiskabelse.

PERSONLIGT
ISTQB: Certificerede softwaretestere skal deltage i livslang indlæring med hensyn til udøvelsen af deres erhverv, og de skal fremme en etisk tilgang til udøvelsen af erhvervet.
Hvad betyder det: Du skal altid være opmærksom på de krav der stilles til dit erhverv som tester - teknologien ændrer sig over tid, hvorfor du som tester skal udvikle dine kompetencer.
  

lørdag den 13. december 2014

Techno Vision 2015 - Update

Så er dialog værktøjet Techno Vision opdateret til 2015. Spændende og praktisk tilgang til etablering af virksomhedens digitale strategi.