onsdag den 17. august 2016

PSQT - Tirsdagens Workshop og Oplevelser

Så blev det tirsdag her i San Diego til Practical Software Quality & Testing konferencen. Her havde jeg tilmeldt mig en workshop over emnet 'Managing the Test Process in Agile and Semi-Agile Projects' med Mike Ennis. Igen en ret 'intim' oplevelse, idet der til denne kun var syv deltagere - men igen, det lave antal af deltagere er ikke nødvendigvis dårligt - nærmest tværtimod.

Vi syv deltagere repræsenterede meget forskellige brancher og roller: Bilproduktion, dyrefoderproduktion, offentlig administration, bank, forsvaret og konsulent. Dette gav en række forskellige vinkler og nuancer på emnet, og alle kom til orde med spørgsmål, kommentarer og erfaringer.

Efter en noget lang 'indflyvning' med gennemgang af agile, inkrementielle og iterative udviklingsmodeller, og sammenligning af (primært) vandfaldsmodellen med den agile metode, begyndte der at ske noget.

En af de interessante ting var 'udvidelsen' af det agile manifest - jeg har i hvert fald ikke set dette før. Vi kender selvfølgelig de fire første værdier i det agile manifest, men her blev præsenteret en femte:

'Thorough testing at each time-box over comprehensive effort at end of development'

og det blev kommenteret med følgende: 'An effective agile test strategy must identify the key user stories and test all scenarios as part of each sprint as opposed to waiting until the end to test end-to-end. An automated test suite will allow testers more time to test thoroughly during each iteration'.

En interessant 'udvidelse' af manifestet, som jeg ikke skal forholde mig til juridisk og moralsk her, men det kom til udtryk på workshoppen fra min side.

En anden god ting var, at de fire oprindelige værdier blev italesat i forhold til test.

De agile testing quadrants indgik også i workshoppen (Crispin og Gregory):


Denne model er god når test i agile projekter skal italesættes, men ligeså interessant er det faktisk - synes jeg - at præsentationen af testprocessen i forhold til det agile blev demonstreret ved hjælp af TMap tilgangen og synsvinklen.

Udover dette blev der præsenteret nogle case-eksempler med hensyn til sprintplanlægning, estimering, risikobaseret test og distribueret testorganisation i Scrum.

Det var en god workshop med god dialog med de øvrige deltagere, men den får ikke top-karakter fra min side. Der var ikke så meget 'managing the test process.......' i workshoppen, som titlen havde lagt op til.

Foran står onsdagen, hvor der er keynotes og track sessions. Det er her der typisk skal foretages en række valg..............
Ingen kommentarer:

Send en kommentar