torsdag den 18. august 2016

PSQT - Onsdagens Oplevelser

Så blev det onsdag her i San Diego på PSQT-Konferencen, og dermed den første dag med track sessions - i dette tilfælde 5 parallelle spor, som der skal vælges mellem. Dagen startede og sluttede med key notes, hvor der kun er den ene mulighed.

Dagen startede med åbningsseancen, som var relativ kort og ganske uformel, hvorefter ordet blev givet til Jennifer Bonine til key noten 'Testing Leadership in the Age of Digital Transformation - Are You Adapting?'.

Key noten var indledningsvis en sjov tur ned af 'memory lane', hvor der blev kigget på nogle af de teknologiske fremskridt der var sket de sidste 20 år, herunder også hvornår de skete - nogle gange oplever man jo at den-og-den ting 'altid' har været der, og så viser det sig, at den kun har været på markedet i 8, 9 eller 10 år, eller måske kortere tid.

Jeg fik også fastslået, at jeg er en uddøende race, idet jeg faktisk foretrækker 'fysiske' bøger frem for digitale - jeg bruger digitale versioner af mange af mine bøger, og kan da sagtens se fordelen - vægt, plads m.m. - men jeg foretrækker nu engang de fysiske.

Men ellers gik det over en karakteristik af den moderne 'connectede' menneske, som ikke kan være væk fra de sociale medier et kort øjeblik, herunder de udfordringer der kommer når den 'connectede' generation kommer fuldt ud på arbejdsmarkedet.

Derefter fortsatte key noten over i en drøftelse af IoT, og den påvirkning det giver, og vil give, på vores verden. Men nu skal det jo også handle om test - og der nåede Jennifer frem til at security er noget vi alle skal kende noget til i IoT-verdenen.

I en verden, hvor man 3D printer reservedele til fly - prøv at tænke på, hvis nogle 'onde' personer kunne ændre indstillingerne - så øges risikoen for ulykker. Eller pacemakeren, som kan indstilles via netværket - f.eks. af konen - så betyder det også at den 'sure' kone kan slukke den - så SECURITY er fremtidens fokusområde, sammen med alt det andet.

Men netop med sådanne udfordringer er læring og uddannelse vigtig - og det skal vi huske inden for test. Vi skal altid være villige til at lære nyt - nye teknologier, nye trusler, nye vinkler. Og specielt, hvis man er 'vant' til at teste funktionalitet, og ikke så meget de ikke-funktionelle kvalitetskarakteristikker - så skal man være vågen over for det nye. For disse må forventes at blive vigtigere og vigtigere i en connected verden.

Så begyndte track sessions, og den første jeg valgte var 'No DevOps without Continuous Testing' med Arthur Hicken. Han startede med at henvise til sin IoT-Hall-of-Shame (www.bit.ly/iotshame), hvor han opsamler eksempler inden for IoT til 'ikke-efterfølgelse'. Han startede også med den teknologiske udvikling, og introducerede Sneaker-Net - altså dengang man flyttede data på et fysisk medie og iført sine Sneakers gik til den person der skulle have filerne - en meget sjov indledning. Han fremførte at test må gen-opfinde sig selv. Tiden er, at 'straffen' for softwarefejl er stigende - det påvirker ens brand og mange brancher er udfordret i forbindelse med disse nye ting der kommer på markedet (disrupt eller dø). Vi går fra den traditionelle vinkel og spørgsmål: Er vi færdige med at teste? Til det nye: Har releasekandidaten et acceptabelt niveau af risiko? Men continuous testing kræver og forudsættter automatiseret test - men husk her: det er afviklingen af testen der tales om - selv analysen og designet kræver fortsat brain-ware. Hans synspunkt var også, at vi skal gå fra at være testere til QA'ere. Altså fra at finde fejl til at få et JA, og ellers er det tilbage til udviklerne. Vi skal i højere grad, som del af denne ændring, spørge: Hvorfor har dette nået QA? - Altså når der er fejl - og dermed skal vi også i meget højere grad måle kvaliteten af udviklertesten - tester de det rigtige - både positivt og negativt. Derefter gennemgik han en række cases fra bank, telecom, media, børsmægler.

Den næste track session var 'Metrics Drive Testing Strategy' med Jann Thomas. Efter sædvane blev jeg trigget af metrikker, og hun havde en meget god indledning 'begin with the end in mind' - altså find ud af hvad du skal rapportere - altså metrikker.

Hun introducerede det hun kaldte et 'Test Strategy Map' - se billedet:Alle metrikkerne blev skaleret til denne oversigt, og alt blev relateret til hendes target, som i diagrammet var 3. Skalaen gik fra 0 til 6, og det initielle arbejde var selvfølgelig at fastlægge target og de andre værdier for alle metrikkerne. Test Strategy Map giver dermed et hurtigt over blik over hvad der er på target, over og under. En spændende tilgang, og en jeg på et tidspunkt må få prøvet af - enten selv eller via en kollega.

Så fulgte en lang pause til dels frokost og dels at besøge expo'et - det følger jo med - runden til de forskellige stande, herunder at modtage forskellige gadgets m.m.

Eftermiddagens første track session jeg gik til var 'Scaling Agile Testing using the TMMi' med Thomas M. Cagley Jr. Det der triggede mig her var selvfølgelig min store interesse for forbedring af testprocessen og brugen af de forskellige modeller til dette - i dette tilfælde TMMi. Det var en glimrende gennemgang af Agile og TMMi - men han nåede desværre ikke helt ud over rampen, og casen han præsenterede var desværre ikke helt forståelig - og det var ikke kun mig :-)

Den sidste track session var over emnet 'Best Practices for Delivering Quality Responsive Web Apps Across All Digital Platforms' med Svetlana Kostinsky. Hun startede med en meget pædagogisk og synlig gennemgang af RWD (Responsive Web Design), med flere gymnastiske præstationer - der måske kunne udvikles til en ny OL disciplin - men hun vækkede klar begejstring hos deltagerne. Men ellers fortalte hun om en undersøgelse af udbredelsen af disse mange devices og operativsystemer, og ikke mindst kombinationen af disse - og præsenterede deres koncept med en dækning ESSENTIAL (Top 10), ENHANCED (Top 25) og EXTENDED (Top 32). Jeg har medtaget undersøgelsen, og der er noget til de af mine kollegaer der arbejder med dette. Godt indlæg - og gode gymnastiske øvelser.

Onsdagen sluttede af med en key note 'Beyond Productivity and Toward Market Dominance - What's Next for Agile as the Great Disrupter' med Michael Mah. En meget levende præsentation med en masse indhold om sin egen person - ganske spændende, og en god afslutning på en lang dag.

En god onsdag med mange spændende input - en enkelt svipser - men nu er der lagt op til torsdagens oplevelser.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar