lørdag den 20. august 2016

PSQT - Fredagens Workshop og Oplevelser

Så kom jeg til konference ugens sidste dag. En hård uge, men udbytterig. Fredagens indhold er workshops - og jeg havde tilmeldt mig 'Leading an Effective Test Organization with a High Performance Test Team' med Thomas Staab som instruktør. Denne workshop var også modul 4 i IIST's certificeringsprogram CTM (Certified Test Manager).

Thomas Staab indledte med at pointere, at der var nogle nøgleord i titlen på workshoppen: Team, High Performance og Lead. Derefter fulgte en diskussion om disse nøgleord, herunder forskellige typer af teams: Permanente, Virtuelle, Midlertidige.

Så diskuterede vi de forskellige stadier i teamets udvikling med udgangspunkt i FORM, STORM, NORM, PERFORM:


Instruktøren havde dog udvidet den til også at omfatte MOURN, som var en anderledes og spændende udvidelse - idet det ofte hænder når der sker ændringer i teamet.

Derefter diskuterede vi 'the ideal team player' - og han præsenterede tre typer The Pawn (Humble), The Bulldozer (Hungry) og The Charmer (People Smart), herunder forskellige kombinationer af disse. En spændende diskussion fulgte, og forsøgte at sætte os selv ind i typerne.

Så var det tid til at gennemgå Team Building, og der blev de 12 C'er gennemgået:

 1. Clear Expectations
 2. Context
 3. Commitment
 4. Competence
 5. Charter
 6. Control
 7. Collaboration
 8. Communications
 9. Creative Innovation
 10. Consequences
 11. Coordination
 12. Culture Change
Derefter fulgte en gennemgang af udfordringerne ved at lede virtuelle teams, og de er jo rimeligt velkendte - men altid interessant at kigge på i en mere og mere distribueret hverdag.

Så kom emnet 'Resource Management', og herunder emnet 'Multi-Generation Workforce'. Instruktøren præsenterede fire generationer: Traditionalists (Født 1909 - 1945), Baby Boomers (Født 1946 - 1964), Generation X (Født 1965 - 1980) og Generation Y (Født efter 1980). Herefter blev karakteristika for disse fire generationer præsenteret med tilhørende relevante billeder fra musikkens verden. Derefter en god drøftelse af udfordringerne med disse generationer, og deres styrker/svagheder, og selvfølgelig sat ind i kontekst af teamwork.

Så kom diskussion om 'Multi-Cultural Workforce', hvilket åbenbart er meget forskellige i USA i forhold til Danmark - så det vil jeg ikke behandle yderligere.

Så kom vi til 'High Performance Teams' og indledningen var:

 1. Has defined what success looks like
 2. Actions are guided by specific values
 3. Made up of the right people
 4. People in the right places
 5. Identified barriers to success
 6. Planned to eliminate or minimize barriers
 7. Conduct periodic progress evaluations
Karakteristikken af et High Performance Team kan illustreres som følger:


Følgende 'trust model' blev også diskuteret, og sat ind i konteksten:


Nogle rigtige spændende drøftelser, og det har sat gang i nogle ideer og tanker hos mig, som jeg lige skal have 'efterbehandlet'.

Derefter diskuterede vi 'Leadership vs Management', 'Politics' og 'Ethics'.

En god og lang dag om teams, men absolut udbytterig.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar