torsdag den 5. oktober 2017

Bliv opdateret på de nyeste trends indenfor test og kvalitet - World Quality Report 2017-18 er her nu

Hvorfor ændringen af QA og Test er en strategisk nødvendighed

Værdien af ​​test og kvalitet integreret i hele livscyklussen for softwareudvikling er åbenbar og en nødvendighed. Og mens vi alle ved, at kvaliteten i dagens it-løsninger er kritisk, ændres det, hvordan test og kvalitetssikringen udføres af nutidens QA og testpersonale, dramatisk. Men skifter det hurtigt nok?

Vi har netop offentliggjort World Quality Report for 2017-18, hvor 1.660 CIO'er og senior it-medarbejdere i 34 forskellige lande er udspurgt, herunder 165 fra de nordiske lande. 25 af disse fra Danmark. Der er en række interessante tendenser, og nogle skuffende udviklinger. Udgivelsen sker i et samarbejde mellem Sogeti, Micro Focus og Capgemini.

Et af årets hovedresultater viser et voksende behov for effektiv QA og test i vores hurtigt skiftende, digitale og komplekse verden. Hele organiseringen af ​​QA og test er ved at ændre sig som svar på dette behov. Fra centraliserede testteams til decentraliserende der bliver integreret i den agile og DevOps-cyklus. 


Kontinuerlig kvalitetssikring

Alligevel rejser denne decentralisering af QA og test spørgsmål, især med den kvalitet, der skal sikres. Den hurtigere frigivelsescyklus i en agil og DevOps-model sammen med et stadig mere komplekst applikationslandskab risikerer alvorlige fejl at blive introduceret i softwaren. Derfor skal det sikres, at der er en kontinuerlig kvalitetssikring af applikationer i hele udviklingsforløbet. Det er vigtigt at få indsigt i, hvilken del af en applikation der bruges, hvordan den bruges, og hvad dens indvirkning er på virksomheden.

Det er imidlertid klart, at mange organisationer mangler denne kontinuerlige kvalitetsvinkel, hvilket er bekymrende. Tanken om, at kvalitet er alles ansvar i den decentrale QA og test organiation inden for DevOps, udgør risikoen for, at det bliver ingens overordnet ansvar. Dette kan sætte hele virksomheden i fare.En overskuelig online søgning giver en vis fornemmelse af den potentielle forretningsmæssige indvirkning af et kvalitetsproblem, post go live. Disse spænder fra tilbagekaldelse af køretøjer, flyforsinkelser og mislykkede bankbetalinger, til brud på data, butikslukninger og brugerfrustration med nye mobiltelefonfunktioner - alt som skyldes softwarefejl.

Svaret er at genoverveje, hvordan QA og test fungerer inden for udviklingscyklusen. Ved at anerkende behovet for en kontinuerlig kvalitetssyn, kan virksomhederne investere i et kvalitetsdashboard, der giver synlighed i hele produktudviklingscyklusen. De indsamlede oplysninger, som f.eks. brugerfeedback, kan sendes tilbage til QA og test, så de kan fokusere deres indsats på det rigtige, i stedet for at spilde tid på at teste irrelevante softwarekomponenter.


Automatisering er et af nøgleordene – og underforstået automatisering af alle processerne i udviklingsforløbet. Med algoritmisk analyse og dynamisk rapportering i dette dashboard er blot et aspekt af mere intelligensledet QA og test - hvor robotter, maskinindlæring og kunstig intelligens (AI) kan hjælpe med at styre beslutninger om, hvad man skal teste og hvor langt. Det samlede niveau for automatisering, der er registreret i årets World Quality Report er kun 16%, hvilket giver plads til massiv vækst i de kommende år.


En af de tilknyttede services i relation til dette område er et DevOps Readiness Scan, hvor det undersøges, hvor klar virksomheden er til DevOps, herunder anbefalinger for at øge paratheden. Kontakt os for nærmere information og eventuelt tilbud.


En smartere vej fremad


En mere kognitiv tilgang til QA og test med indførelsen af ​​smarte platforme og intelligent automatisering vil bidrage til at løse disse udfordringer. Med så mange flere frigivelser af software i dag bliver det stadig vanskeligere at styre QA og test uden at lave nogle organisatoriske ændringer og integrere smart QA i udviklingslivscyklussen.Som samlet testindustri er vi ikke der endnu, men i betragtning af fremkomsten af ​​smartere applikationer og produkter, der kræver en integreret, intelligent og automatiseret tilgang til test, er der ikke tid til at vente.


Nordiske lande

Tendensen i de nordiske lande er også klar, og næsten alle adspurgte virksomheden anvender et eller flere af DevOps-principperne i deres udviklingsprocesser. En markant stigning, og fastholdelse af en flot nordisk position.

Anvendelsen af SAFe – altså Scaled Agile Framework – er også markant i de nordiske lande med en 7% anvendelse, hvilket gør de nordiske lande til førende inden for dette felt i forhold til øvrige adspurgte lande.

Anvendelsen af cloud-baserede løsninger er også markant større blandt de nordiske lande end i resten af de adspurgte, så der er en klar tendens om nye strømningerne inden for teknologi og metoder – de udbredes lidt hurtigere blandt de nordiske virksomheder.

Et af de testområder der har markant fokus er sikkerhed, og specielt markant er dette fokus i Danmark – både generelt og i forhold til testdata, hvor alene i Danmark har 60% svaret at det er en udfordring for dem at leve op til de regulatoriske krav (nuværende og kommende) inden for testdata.

Så set fra et nordisk synspunkt er vi godt med, og på en række områder også frontløbere, men har da også vores udfordringerne i en konstant foranderlig verden. World Quality Report 2017-18 kan downloades fra World Quality Report 2017-18 Download 

God fornøjelse med læsningen.