lørdag den 10. oktober 2015

STARwest 2015 - Onsdag - Gode oplevelser

Så blev det onsdag i Anaheim, og dermed startdagen for selve konference-delen med mindre indlæg rent tidsmæssigt.

MEN inden Lee Copeland (program chair) kunne byde velkommen var der indbudt til et tidligt bonus-indlæg af Alaska Airlines under overskriften 'How Alaska Airlines tests for snow storms in July'. Det handlede selvfølgelig om servicevirtualisering i praksis. Det faglige indlæg var rigtig spændende, og specielt deres mulighed for håndtering af de forskellige events der sker i forbindelse med flyvninger - og som skal hænge sammen rent logisk. Et spændende indlæg en tidlig onsdag morgen - godt man er morgenmenneske.

Men derefter kunne Lee Copeland byde velkommen til de mange deltagere - det gør han som sædvanligt på sin gode og sjove måde.

Derefter var det blevet tid til den første keynote: Bj Rollison skulle tale om 'Things That Really Matter in Testing - Today and Tomorrow' - et indlæg jeg ikke agter at kommentere eller redegøre for - andet end: Der var hverken noget om test i dag eller i morgen, men alene fra i går og før det.

Til gengæld var det anderledes med den anden keynote fremført af Paul Gerrard om 'Testing the Internet of Everything' - et indlæg som mere stillede en række gode spørgsmål end gav konkrete svar. Et forsøg på at håndtere udfordringerne rent testmæssigt når der kommer en masse devices og 'alting' er forbundet i netværk - køleskabe, borde, stole m.m. Denne udvikling sker lige nu - nogle af de store aktører investerer milliarder af kroner i denne udvikling - og der afholdes senere i år en konference 'smart city expo - world congress'. Så det er på vej. Tesen var også, at Internet of Everything vil influere på alt og alle i hele verden. I forhold til test blev der ikke givet noget endeligt svar - andet end det vil påvirke os. Han præsenterede også et virkelig skræmme-billede - at salg/marketing overtager it-budgetterne - tænk på sælgere der ikke helt kan forklare hvad de vil have, men det skal være klar i morgen. Et af budskaberne fra Paul i forhold til test var: alt hvad man kan tænke sig - og der bliver behov for nye testtilgange, testteknikker, værktøjer m.m.

Et spændende indlæg, som satte nogle tanker i gang, og som også sætter vor hverdag lidt i perspektiv - med vor daglige fokus på fejl, fremdrift m.m. - en ny tid står foran os - lad os håbe vi bliver parate til den når den rammer - vi skal være mere fleksible, hurtige, tekniske m.m.

Så åbnede Expo-området også - og der er som sædvanlig også en bogstand - HURRA - og jeg har allerede købt en række nye bøger til samlingen.

Men derefter begyndte de kortere indlæg, og det er som sædvanligt nogle gange svært at vælge - men det skal gøres.

Det første indlæg jeg deltog i var om 'DevOps: Find Solutions, Not More Defects' - DevOps er et område jeg skal dyrke noget mere - alle taler om det. Indlægget var for så vidt ganske udmærket, men jeg synes nok personligt, at indlægsholderen ikke helt fik sat scenen på den gode måde. Han fik eksempelvis ikke rigtigt defineret begrebet, men kastede sig lige ud i en masse konkrete ting. DevOps drejer sig bl.a. øgning af leverancehastigheden - altså minimere livscyklustiden. Hans budskab omhandlende bl.a. om 'shift left' - altså at vi som testere skal endnu tættere på udviklerne, og udfordre dem på de løsninger de laver, men også en 'shift right' i forhold til brugerne, så vi som testere bedre ved og forstår hvordan systemerne anvendes i den virkelige verden. Og så skal vi kunne integrere 'shift left' og 'shift right' - til en slags symbiose af helhedsforståelse. Når vi skal tættere på udviklerne skal vi dermed også være bedre til at bruge nogle af de værktøjer der er, og kunne tale udviklernes sprog - og  på web-området nævnte han eksempelvis konkret, at vi som testere skal lære noget om web page optimization - og at kunne gøre brug af de indlejrede udviklerværktøjer der findes i browsere, og som 'bare' er til rådighed. De kan hjælpe os med en række tekniske metrikker til dialog med udviklerne - hvor filer skal der overføres og åbnes, hvor mange MB data flyttes der m.m. Det bliver spændende og udfordrende.

Om eftermiddagen stod den på et indlæg under overskriften 'The Agile Testing Survival Guide', som var rigtig spændende. Overskriften var nok ikke helt dækkende for indholdet, men det var spændende og ganske godt alligevel. Han startede lidt provokatorisk med følgende: Er agil test ikke bare en omskrivning af testautomatisering? - hans konklusion var: Nej, det er det ikke. Han fortalte derefter, hvordan han på projekterne anvendte den risiko-baserede testtilgang og testdesignteknikkerne. Dejligt at se de stærke værktøjer anvendt, og på et konkret projekt. Han havde faktisk også en anden god udtalelse: Alle taler om testautomatisering, men ingen om testdesign. Et stærkt udsagn.

Det efterfølgende indlæg handlede om 'Take Your Test Center of Excellence to the Next Level with ITIL' - et godt indlæg, som satte lidt struktur på nogle ting. Jeg er ikke ITIL-Expert, og kender kun overordnet til det, men hans tilgang til at anvende strukturen i ITIL til at organisere og systematisere arbejdet med TCoE er ganske spændende. Jeg har selvfølgelig i mit arbejde med rådgiving brugt nogle af tingene, men ikke anvendt de begreber - og det drejer sig om ITIL-begreberne: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, men også at prøve at anvende rollerne fra ITIL - Business Relationship Manager m.m. Et område jeg må dyrke lidt mere på mit næste TPI-projekt.

Onsdagen sluttede af med 'Lightning Strikes the Keynotes' - hvor der kommer en række indlægsholdere op i 5 minutter, og præsenterer et emne - som sædvanligt både sjovt og interessant.

mandag den 5. oktober 2015

STARwest 2015 - Afsluttende Bemærkninger

Så er det tid til en samlet refleksion over årets STARwest-konference i Anaheim. Traditionelt sker mine refleksioner bedst ved at gå en tur i området. Det gjorde jeg også i år, og jeg nåede også frem til mit sekundære mål - at støtte de kvindelige ornitologi-studerende med speciale i ugler med store øjne - og det lykkedes også denne gang.

Nu har jeg jo været her før både WEST og EAST konferencerne i USA. De er altid en oplevelse - dels at finde ud, at testmodenheden generelt ikke er meget anderledes end i Europa - nogle områder er USA mere moden, og andre er det Europa. Men der er fortsat plads til forbedringer.

En af de typiske udfordringer ved disse konferencer er at vælge. Dels de tutorials man vil deltage i, hvilket skal gøres forud for konferencen, og så vælge og fravælge mellem de mange forskellige indlæg der er ellers er. Det er ikke nemt, og nogle gange får man valgt forkert ud fra en måske lige lovlig 'god beskrivelse'.

En af de tutorials jeg deltog i var omkring test af cloud-løsninger - det var utroligt spændende og lærerigt. Men generelt var SMAC-teknologierne godt repræsenteret - ikke fordi der var svar på alt, men det er da en begyndelse, at vi fremkommer med de mange spørgsmål og uafklarede ting. SMAC-teknologierne omfatter Social, Mobile, Analytics, Cloud.

Andre områder der blev behandlet var DevOps - nogle slap bedre fra det end andre. Men igen et spændende emne, som vi helt sikkert kommer til at høre meget mere til som testere - bl.a. fordi det kræver nye færdigheder for testerne. Vi skal i højere grad besidde nogle flere tekniske kompetencer.

Men alt-i-alt - en god konference, som igen giver et godt overblik over det der rører sig lige nu i testverdenen.

lørdag den 3. oktober 2015

STARwest 2015 - Leadership Summit

Fredag deltog jeg i 'The Testing & Quality Leadership Summit', hvor årets tema var 'Leading the Charge within Your Organization'.

Der var et par spændende indlæg om 'Data Structures for Leadership' og 'Leading through Change' - og det er altid spændende at få lidt input, som er baseret på egne oplevelser og synspunkter.

Derefter var der en række rundbords-diskussioner om emnerne. Diskussioner som typisk bærer præg af, at deltagerne kommer fra vidt forskellige kulturer. Danmark med en meget lav magtdistance, modsat USA med en meget høj.

Men det blev en glimrende afslutning på en fantastisk uge på STARwest.

STARwest 2015 - Det Fysiske Udbytte


fredag den 2. oktober 2015

STARwest 2015 - Reflektioner over torsdagens oplevelser

Så blev det torsdag på STARwest. Endnu en travl dag med indlæg, erfaringsudveksling og indtryk. Det er samtidig den sidste konferencedag, idet fredagen omfatter mere specialiserede emner som 'The Testing & Quality Leadership Summit'. Men tilbage til torsdagen.

Dagen startede med en keynote 'I Don't Want to Talk about Bugs: Lets Change the Conversation' - en inspirerende og lettere filosofisk keynote af Janet Gregory (medforfatter til bl.a. bøgerne Agile Testing og More Agile Testing). Hun tog hul på en spændende debat om testernes generelle tilgang til verden - den professionelle pessimist. Vi taler som udgangspunkt altid om hvor dårlig kvaliteten er - ikke hvor god den er. Hun tog en række 'dogmer' op i forhold til testområdet: metrikker, sporbarhed, værdiskabelse. Det var et modigt indlæg på en række områder, men samtidig også en god og blød start torsdag morgen.

Så startede alle de enkelte indlæg, hvor der igen skulle vælges til og fra. Frem til torsdag sidst på eftermiddagen kørte der 9 parallelle spor - 6 faglige spor (Test Management, Test Techniques, Test Automation, Mobile Testing, Metrics, Special Topics) og 3 såkaldte tekniske spor som typisk omfatter værktøjer m.m.

Den første præsentation jeg deltog i var om 'Quality Index: A Composite Metric for the Voice of Testing' - jeg er jo meget glad for metrikker, så det var lige mig. De startede med en påstand om, at der generelt anvendes for mange metrikker - hvilket sikkert i nogen situationer er rigtigt, men det er ikke hvad jeg oftest ser være situationen.

Men det der var deres mål var at præsentere deres bud på et multi-dimensional metric framework. Det der var deres tanke var at udarbejde en metrik - Quality Index - som kunne illustrere både afvikling, produktion og økonomi. Meget ambitiøst, men også lidt farligt, at ville illustrere hele verden i et tal. Tankesættet og målet er ganske udmærket, og de kom også langt med deres tilgang. Jeg vil senere prøve at løfte sløret for deres metrik i flere detaljer.

Den næste præsentation var over emnet 'Graphical Test Planning: A Method for Real Impact'. Generelt er jeg en stor tilhænger af at prøve at visualisere tingene fremfor at skrive store dokumenter. Jeg siger dermed ikke, at jeg er god til det, men tanken tiltaler mig. Graphical Test Planning - GTP - er en metode til at lave en testplan uden at skulle skrive et stort og fuldt dokument.

Det går ud på at lave et struktureret relationsdiagram der viser systemets adfærd som skal testes, og er dermed et stærkt instrument til at gøre testen synlig og nærværende, og som dialogværktøj med forretningen om fokus og prioritering - ultimativt omfatter det også testdesignet, men det gik indlægsholderen desværre lidt let henover. Det var et spændende indlæg, og har da sat nogle tanker i gang hos mig om, hvordan jeg kan tage dette i brug.

Det var også den sidste dag med EXPO og Bogstand. Så jeg fik lige gået et par ekstra runder, og fik lidt input og materiale til læsning i de mørke vinteraftner.

Derefter deltog jeg i et indlæg over temaet 'Project Management Tips to Improve Test Planning' - en modig projektleder der vover sig ind i løvens hule - det skaber lidt respekt. Hun startede ud med en god udtalelse - hun ville som projektleder gerne involvere test mere i projektplanlægningen, og hun advokerede altid for at få test involveret tidligere. Hun havde også det synspunkt, at test skulle fungere, og fungerede bedst, som et dedikeret delprojekt, med testmanageren som delprojektleder - også i forhold til governance m.m. Alt dette omfattede også involvering af test i udarbejdelsen af projektcharter og i de tidlige kundeafklaringer, herunder fastlæggelse af testmål og -tilgang - meget af det hun sagde kunne argumenteres for var som taget ud af TMap-tilgangen 'Business Driven Test Management' - sød musik i mine sarte ører.

Hvis den holdning oplægsholderen gav udtryk var generel, så ville der være en fantastisk symbiose mellem projektledelse og testledelse. Samlet set et godt aftryk.

Torsdagen sluttede af med en keynote om 'The Survival Guide for Testers and Test Managers' - som mere fungerede som en slags opsamling på mange andre indlæg - der sker meget i vor verden med hensyn til den teknologiske udvikling, og det går stærkt - så det sluttede af med nogle betragtninger generelt om vor forhold til SMAC teknologierne - altid spændende at høre forskellige udlægninger af teksten. Ingen af os kan jo forudsige fremtiden, men inspirerende at høre nogle kvalificerede bud på den.

Dermed sluttede torsdagen, og fredag byder bl.a. på ' The Testing & Quality Leadership Summit', 'Women Who Test' - som er et helt nyt initiativ - og så 'The Workshop on Regulated Software Testing'.