tirsdag den 8. februar 2011

Agil udvikling - en udfordring?

I disse år står specielt agil udvikling meget højt på dagsordenen hos it-organisationerne rundt omkring. Jeg deltog i dag på et seminar hos Mannaz med emnet 'agil projektledelse' med oplæg af professor Jan Pries-Heje (RUC). Det var et fantastisk spændende indlæg, og han præsenterede et lille værktøj til vurdering af om agil udvikling skal overvejes. De 5  vurderingsparametre er:
  • Dynamik / kravændringer
  • Størrelse
  • Kompleksitet
  • Projektteamet
  • Kritikalitet
Omkring 'dynamik /kravændringer' drejer det sig om hvor mange procent af kravene der vil ændre sig undervejs i projektforløbet. Jo flere desto nærmere agil udvikling er man.

Omkring 'størrelse' drejer det sig om hvor mange personer der er med i projektet samtidig. Hvis man er 10 personer eller derunder peger det i retning af agil udvikling.

Omkring 'kompleksitet' drejer det sig om bl.a. projektets scope, kommunikation med interessenter, om projektet opleves som svært og om der er tidspres eller ej. Jo flere 'ja'er' der er i denne gruppe desto nærmere er man plandrevet udvikling.

Omkring 'projektteamet' drejer det sig bl.a. om hvor mange nyuddannede teammedlemmer der er, viden og erfaring i hvordan der udvikles, antal lokationer teamet er spredt på og om hvorvidt hele teamet er motiveret. Jo flere 'ja'er' der er i denne gruppe desto nærmere er man plandrevet udvikling.

Omkring 'kritikalitet' drejer det sig om hvad en fejl kan medføre - desto højere en konsekvens af en fejl er desto mere peger det i retning af plandrevet udvikling.

Der var på seminaret en spændende diskussion af disse parametre med udgangspunkt i deltagernes forskellige erfaringer med projekter m.m.