lørdag den 24. november 2018

Grænseværdianalyse i Wien

Grænseværdianalyse er en af testanalytikerens basisteknikker. Når man har undervist i testteknikken i mere end 10 år har man (læs: jeg) den under huden, og som en del af min DNA. Som nogle ved rejser jeg meget ofte til Wien, og senest fik jeg set på billetten til hurtigtoget fra lufthavnen til Wien centrum. Børn til og med 14,99 år rejser gratis med. Men hvor gammel er man når man er ældre end 14,99 år? Man er 14 år og 361,35 dage og 362,34 dage i skudår. Så man skal faktisk betale for rejsen 3/4 dage FØR man fylder 15 år. Det her bliver en spændende test. mandag den 19. november 2018

Testprocesforbedring - hvad skal være fokus?

I mange organisationer og virksomheder er interessen for at forbedre test- og kvalitetsprocesserne stor, men der er ofte tvivl om, hvilket fokus der skal være. For hvad betyder det at forbedre processerne i forhold til kvalitet og test?

I nedenstående figur er vist nogle af de fokusområder der kan være. Basis i figuren er testprocessen med input som testobjektet og forskellige midler, herunder ressourcer og tid, og med output i form af testresultaterne. Disse to inputemner og et outputemne kan være omdrejningspunktet omkring valg af fokus i modenhedsudviklingen.

Nogle af de spørgsmål man typisk vil have svar på kan være:

  • Findes de vigtigste fejl i testobjektet så tidligt som muligt? (Egnethed)
  • Hvor effektiv er testprocessen med hensyn til ressourcer og tid? (Effektivitet)
  • Fungerer testprocessen som aftalt? (Verificerbarhed)

Hvad fokus der skal være i en analyse af modenheden afhænger naturligvis af virksomhedens situation og forretningsmæssige fokus - der er ikke nødvendigvis tale om et valg mellem de tre aspekter: Egnethed, effektivitet og verificerbarhed. Der er derimod ofte tale om et fokus der kombinerer de tre aspekter, men det er vigtigt i starten af arbejdet med modenheden, at være enige med ledelsen om, hvilket fokus der ønskes, idet dette påvirker scope for analysen og de tiltag der foreslås.

mandag den 23. juli 2018

Back to the future - testmanagerens rolle i fremtiden med scaleret agilt setup


I foråret havde vi et Quality Time arrangement over temaet ’Har vi brug for testmanagers fremover?’ – det var en aktiv workshop over to dage med 9 aktive deltagere fra 6 forskellige virksomheder og organisationer.

Workshoppen startede med præsentation af hypotesen ’Vi har i fremtiden behov for testmanagement, men måske ikke rollen testmanager’. Jeg er ikke i tvivl om, at den ’traditionelle’ testmanager rolle som vi kender, og som vi har kendt i en del år nu, vil ændre sig, og i mange tilfælde helt udgå som en fast rolle. Men det er ikke det samme som at de opgaver som udføres af testmanageren i dag ikke skal løses fremover, men det sker sandsynligvis bare i et mere løst og differentieret set-up.

Mange virksomheder og organisationer har taget scaled agile til sig – oftest i form af Scaled Agile Framework (SAFe), hvorfor det kan være interessant at fokusere på netop denne metode. Det er dog ikke den eneste metode til håndtering af skaleret agil udvikling.

På teamniveauet foregår testen naturligvis som en integreret del af scrum-teamets arbejde, og vil typisk også indgå i slutkriterierne (Definition of Done), og teamets opgaver. 

På programniveauet kan testen forankres i systemteamet og/eller i shared services. I system-teamet kunne end-to-end testen foregå samt en tværgående regressionstest i forhold til ART’en, mens der i shared services kunne være opgaver som en samlede teststrategi, teatautomatiseringsstrategi og -services, værktøjsstøtte m.m.

Men er det så gammel vin på nye flasker? Nej, faktisk ikke, og det er heller ikke ny vin på gamle flasker. Det er faktisk ny vin på nye flasker. Det skal forstås på den måde, at vi er nødt til at tilpasse os den nye verden, men også at se på test med nye øjne.

På workshoppen var der bred enighed om hypotesen, dog med indsættelse af ordet traditionelle i anden del.

fredag den 13. april 2018

Syv testprincipper - men ikke fra ISTQBPrinciple 1: Definition

To test a program is to try to make it fail.

Principle 2: Tests versus specs

Tests are no substitute for specifications.

Principle 3: Regression testing

Any failed execution must yield a test case, to remain a permanent part of the project’s test suite.

Principle 4: Applying oracles

Determining success or failure of tests must be an automatic process.

Principle 4 (variant): Contracts as oracles

Oracles should be part of the program text, as contracts. Determining test success or failure should be an automatic process consisting of monitoring contract satisfaction during execution.

Principle 5: Manual and automatic test cases

An effective testing process must include both manually and automatically produced test cases.

Principle 6: Empirical assessment of testing strategies

Evaluate any testing strategy, however attractive in principle, through objective assessment using explicit criteria in a reproducible testing process.

Principle 7: Assessment criteria

A testing strategy’s most important property is the number of faults it uncovers as a function of time.

mandag den 29. januar 2018

Fra Test Manager til QA Manager

I takt med den generelle udvikling i teknologier og udviklingsmetoder sker der også en afsmitning i forhold til de roller og titler der bruges inden for testverdenen. Da jeg startede i test var der ikke særskilte roller og titler, og slet ikke test manager.

I takt med udbredelsen af de mere dynamiske udviklingsmetoder som agile, DevOps, NEXUS og SAFe nævnes det oftere og oftere, at test manager rollen vil forsvinde eller i hvert fald ændre sig. Forandringen vil være fra udførende til rådgivende og støttende.

Det nævnes også ofte, at scopet/indholdet vil ændre sig, så den 'nye' test manager også har ansvaret for politikker og processer i bredere forstand.

Det er naturligvis en spændende udvikling vi går i møde - og måske skal du i den kommende tid have nye visitkort, og ikke mere tituleres test manger, men måske QA Manager, Test Master, Test Mentor eller Test Coach.

torsdag den 5. oktober 2017

Bliv opdateret på de nyeste trends indenfor test og kvalitet - World Quality Report 2017-18 er her nu

Hvorfor ændringen af QA og Test er en strategisk nødvendighed

Værdien af ​​test og kvalitet integreret i hele livscyklussen for softwareudvikling er åbenbar og en nødvendighed. Og mens vi alle ved, at kvaliteten i dagens it-løsninger er kritisk, ændres det, hvordan test og kvalitetssikringen udføres af nutidens QA og testpersonale, dramatisk. Men skifter det hurtigt nok?

Vi har netop offentliggjort World Quality Report for 2017-18, hvor 1.660 CIO'er og senior it-medarbejdere i 34 forskellige lande er udspurgt, herunder 165 fra de nordiske lande. 25 af disse fra Danmark. Der er en række interessante tendenser, og nogle skuffende udviklinger. Udgivelsen sker i et samarbejde mellem Sogeti, Micro Focus og Capgemini.

Et af årets hovedresultater viser et voksende behov for effektiv QA og test i vores hurtigt skiftende, digitale og komplekse verden. Hele organiseringen af ​​QA og test er ved at ændre sig som svar på dette behov. Fra centraliserede testteams til decentraliserende der bliver integreret i den agile og DevOps-cyklus. 


Kontinuerlig kvalitetssikring

Alligevel rejser denne decentralisering af QA og test spørgsmål, især med den kvalitet, der skal sikres. Den hurtigere frigivelsescyklus i en agil og DevOps-model sammen med et stadig mere komplekst applikationslandskab risikerer alvorlige fejl at blive introduceret i softwaren. Derfor skal det sikres, at der er en kontinuerlig kvalitetssikring af applikationer i hele udviklingsforløbet. Det er vigtigt at få indsigt i, hvilken del af en applikation der bruges, hvordan den bruges, og hvad dens indvirkning er på virksomheden.

Det er imidlertid klart, at mange organisationer mangler denne kontinuerlige kvalitetsvinkel, hvilket er bekymrende. Tanken om, at kvalitet er alles ansvar i den decentrale QA og test organiation inden for DevOps, udgør risikoen for, at det bliver ingens overordnet ansvar. Dette kan sætte hele virksomheden i fare.En overskuelig online søgning giver en vis fornemmelse af den potentielle forretningsmæssige indvirkning af et kvalitetsproblem, post go live. Disse spænder fra tilbagekaldelse af køretøjer, flyforsinkelser og mislykkede bankbetalinger, til brud på data, butikslukninger og brugerfrustration med nye mobiltelefonfunktioner - alt som skyldes softwarefejl.

Svaret er at genoverveje, hvordan QA og test fungerer inden for udviklingscyklusen. Ved at anerkende behovet for en kontinuerlig kvalitetssyn, kan virksomhederne investere i et kvalitetsdashboard, der giver synlighed i hele produktudviklingscyklusen. De indsamlede oplysninger, som f.eks. brugerfeedback, kan sendes tilbage til QA og test, så de kan fokusere deres indsats på det rigtige, i stedet for at spilde tid på at teste irrelevante softwarekomponenter.


Automatisering er et af nøgleordene – og underforstået automatisering af alle processerne i udviklingsforløbet. Med algoritmisk analyse og dynamisk rapportering i dette dashboard er blot et aspekt af mere intelligensledet QA og test - hvor robotter, maskinindlæring og kunstig intelligens (AI) kan hjælpe med at styre beslutninger om, hvad man skal teste og hvor langt. Det samlede niveau for automatisering, der er registreret i årets World Quality Report er kun 16%, hvilket giver plads til massiv vækst i de kommende år.


En af de tilknyttede services i relation til dette område er et DevOps Readiness Scan, hvor det undersøges, hvor klar virksomheden er til DevOps, herunder anbefalinger for at øge paratheden. Kontakt os for nærmere information og eventuelt tilbud.


En smartere vej fremad


En mere kognitiv tilgang til QA og test med indførelsen af ​​smarte platforme og intelligent automatisering vil bidrage til at løse disse udfordringer. Med så mange flere frigivelser af software i dag bliver det stadig vanskeligere at styre QA og test uden at lave nogle organisatoriske ændringer og integrere smart QA i udviklingslivscyklussen.Som samlet testindustri er vi ikke der endnu, men i betragtning af fremkomsten af ​​smartere applikationer og produkter, der kræver en integreret, intelligent og automatiseret tilgang til test, er der ikke tid til at vente.


Nordiske lande

Tendensen i de nordiske lande er også klar, og næsten alle adspurgte virksomheden anvender et eller flere af DevOps-principperne i deres udviklingsprocesser. En markant stigning, og fastholdelse af en flot nordisk position.

Anvendelsen af SAFe – altså Scaled Agile Framework – er også markant i de nordiske lande med en 7% anvendelse, hvilket gør de nordiske lande til førende inden for dette felt i forhold til øvrige adspurgte lande.

Anvendelsen af cloud-baserede løsninger er også markant større blandt de nordiske lande end i resten af de adspurgte, så der er en klar tendens om nye strømningerne inden for teknologi og metoder – de udbredes lidt hurtigere blandt de nordiske virksomheder.

Et af de testområder der har markant fokus er sikkerhed, og specielt markant er dette fokus i Danmark – både generelt og i forhold til testdata, hvor alene i Danmark har 60% svaret at det er en udfordring for dem at leve op til de regulatoriske krav (nuværende og kommende) inden for testdata.

Så set fra et nordisk synspunkt er vi godt med, og på en række områder også frontløbere, men har da også vores udfordringerne i en konstant foranderlig verden. World Quality Report 2017-18 kan downloades fra World Quality Report 2017-18 Download 

God fornøjelse med læsningen.