lørdag den 30. november 2013

Testpolitikkens indhold - a la den nye standard for softwaretest

Den nye standard for softwaretest (ISO/IEC/IEEE 29119) har som et af de organisatoriske testspecifikationer defineret indholdet i en testpolitik. Det er godt at se, at der nu er en 'officiel' definition på dette indhold. 29119-standardens indhold i testpoltikken er på 10 punkter - som er følgende:

1) Målet med test: Her beskrives formålet, målet og det overordnede omfang af softwaretest inden for den pågældende virksomhed/organisation. Der skrives også noget om, hvorfor test udføres og hvad der ønskes opnået.

2) Testproces: Her angives, hvilken testproces der følges - eventuelt i form af en reference til denne i et andet dokument e.lign.

3) Testorganisationens struktur: Her angives roller og organisationsstruktur for testområdet. Det kan være i form af et diagram eller i en tabel.

4) Uddannelse og træning for testerne: Krævet uddannelse og certifikater for de personer der arbejder i testorganisationen.

5) Etik for testområdet: Her angives det etiske kodeks for testerne.

6) Standarder: Anviser hvilke standarder der anvendes inden for testorganisationen.

7) Andre relevante politikker: Angiver andre af virksomhedens politikker der påvirker testorganisationen.

8) Måling af værdien af softwaretest: Fastlægger hvordan testens ROI opgøres og måles, herunder hvad målet med denne måling er.

9) Arkivering og genbrug af testaktiver: Omfatter hvad og hvordan testaktiverne arkiveres, og hvad holdningen til genbrug er.

10) Forbedring af testprocessen:  Angiver fremgangsmåden for at sikre en vedvarende forbedring af testprocessen - et eksempel kunne være anvendelse af TPI-modellen e.lign.

Jeg mener klart, at disse 10 punkter er et rigtig godt udgangspunkt til indholdet i en testpolitik. Specielt er det godt at se forhold omkring uddannelse m.m. er medtaget. Det illustrerer klart, at softwaretest er en kendt, og anerkendt, disciplin.

Nu er det så interessant at se, hvordan de danske virksomheder modtager disse 10 punkter - forhåbenligt kommer vi til at se flere virksomheder/organisationer der har en testpolitik de kommende år.fredag den 22. november 2013

Bog om domænetest

Så kom Cem Kaner et al's bog 'The Domain Testing Workbook' - endnu mere glæde.

Ny bog om kombinatorisk test

Så kom Kuhn et al's bog 'Introduction to Combinatorial Testing'. Glæder mig til at læse den.

mandag den 18. november 2013

Så kom bogpakken endelig..........

......med bogen 'Software Test Attacks to Break Mobile and Embedded Devices' - glæder til at angribe bogen.

onsdag den 6. november 2013

Den nye teststandard - ISO 29119 - eller.............

Sidder og hygger mig med den nye ISO-standard til softwaretest - kaldet 29119. Min overskrift om at det er en ISO-standard, og kun en ISO-standard, bliver hurtigt gjort lidt til skamme. Det er både en ISO-, IEC- og IEEE-standard - så blev jeg så klogere.

Der er fire dele - eller det vil sige faktisk kun 3 - for den fjerde må vi vente lidt på.

Del 1 omhandler koncepter og definitioner, del 2 omhandler testprocesser og del 3 omhandler testdokumentation. Del 4, som vi jo desværre må vente lidt på endnu, omhandler testteknikker.

Det er altid spændende at fordybe sig i en sådan ny standard inden for ens professionelle virke - så jeg glæder mig.