lørdag den 20. august 2016

PSQT - Fredagens Workshop og Oplevelser

Så kom jeg til konference ugens sidste dag. En hård uge, men udbytterig. Fredagens indhold er workshops - og jeg havde tilmeldt mig 'Leading an Effective Test Organization with a High Performance Test Team' med Thomas Staab som instruktør. Denne workshop var også modul 4 i IIST's certificeringsprogram CTM (Certified Test Manager).

Thomas Staab indledte med at pointere, at der var nogle nøgleord i titlen på workshoppen: Team, High Performance og Lead. Derefter fulgte en diskussion om disse nøgleord, herunder forskellige typer af teams: Permanente, Virtuelle, Midlertidige.

Så diskuterede vi de forskellige stadier i teamets udvikling med udgangspunkt i FORM, STORM, NORM, PERFORM:


Instruktøren havde dog udvidet den til også at omfatte MOURN, som var en anderledes og spændende udvidelse - idet det ofte hænder når der sker ændringer i teamet.

Derefter diskuterede vi 'the ideal team player' - og han præsenterede tre typer The Pawn (Humble), The Bulldozer (Hungry) og The Charmer (People Smart), herunder forskellige kombinationer af disse. En spændende diskussion fulgte, og forsøgte at sætte os selv ind i typerne.

Så var det tid til at gennemgå Team Building, og der blev de 12 C'er gennemgået:

 1. Clear Expectations
 2. Context
 3. Commitment
 4. Competence
 5. Charter
 6. Control
 7. Collaboration
 8. Communications
 9. Creative Innovation
 10. Consequences
 11. Coordination
 12. Culture Change
Derefter fulgte en gennemgang af udfordringerne ved at lede virtuelle teams, og de er jo rimeligt velkendte - men altid interessant at kigge på i en mere og mere distribueret hverdag.

Så kom emnet 'Resource Management', og herunder emnet 'Multi-Generation Workforce'. Instruktøren præsenterede fire generationer: Traditionalists (Født 1909 - 1945), Baby Boomers (Født 1946 - 1964), Generation X (Født 1965 - 1980) og Generation Y (Født efter 1980). Herefter blev karakteristika for disse fire generationer præsenteret med tilhørende relevante billeder fra musikkens verden. Derefter en god drøftelse af udfordringerne med disse generationer, og deres styrker/svagheder, og selvfølgelig sat ind i kontekst af teamwork.

Så kom diskussion om 'Multi-Cultural Workforce', hvilket åbenbart er meget forskellige i USA i forhold til Danmark - så det vil jeg ikke behandle yderligere.

Så kom vi til 'High Performance Teams' og indledningen var:

 1. Has defined what success looks like
 2. Actions are guided by specific values
 3. Made up of the right people
 4. People in the right places
 5. Identified barriers to success
 6. Planned to eliminate or minimize barriers
 7. Conduct periodic progress evaluations
Karakteristikken af et High Performance Team kan illustreres som følger:


Følgende 'trust model' blev også diskuteret, og sat ind i konteksten:


Nogle rigtige spændende drøftelser, og det har sat gang i nogle ideer og tanker hos mig, som jeg lige skal have 'efterbehandlet'.

Derefter diskuterede vi 'Leadership vs Management', 'Politics' og 'Ethics'.

En god og lang dag om teams, men absolut udbytterig.

fredag den 19. august 2016

PSQT - Torsdagens Oplevelser

Så nåede vi til den anden dag med track sessions, og dermed en række til- og fravalg. Men det viser også noget om både bredden og dybden inden for testområdet.

Dagen startede med et hot emne nemlig sikkerhed i form af key noten 'Best Practices for a Mature Application Security Program' med Kevin Poniatowki. Et spændende indlæg der klart viser, at dette område bør jeg nok sætte mig mere ind i - dette skal ses i lyset af tidligere kommentarer/indlæg på denne blog om IoT m.m.

Derefter fulgte track sessions, og den første jeg deltog i var 'Zero SAP Application Defects' med David Pickrell.

Han startede med et statement, som han ofte oplever hos forskellige kunder - 'Jamen, vi har da købt et standardsystem, og SAP laver vel al testen......' - et udsagn som er set og hørt før - både om SAP men også om alle andre leverandører af standardsystemer.

SAP ændres konstant - ABAP/Java ændringer, konfigurationsændringer, ændringer i roller og autorisationer og master data. Han viste et eksempel på en af de seneste opgraderinger fra SAP, som omfattede 948 service packs og 3.953.759 objects - dette viser klart,at effektanalysen af disse ændringer (impact analysis) er utrolig stor.

Så de store udfordringer er bl.a. effektanalysen, testdækning, testgaps, og hvad skal vi teste? Dette illustrerede han i følgende oversigt:


Derefter viste han et værktøj, som kunne hjælpe med disse udfordringer i forbindelse med opgradering af SAP, og som i nogle tilfælde havde fået testen til at blive reduceret med 85%. Dette værktøj kan også integreres med Solution Manager i SAP. Et interessant indlæg, som viste håndteringen af et helt praktisk problem.

Det næste indlæg jeg deltog i var 'An Enterprise Test Strategy for Success' med Susan Schanta. Hun havde et indlæg om en case, hvor hun skulle udarbejde en organisatorisk teststrategi, og i stedet for at tage et traditionelt udgangspunkt - så tog hun udgangspunkt i en mission om, at formålet skulle være at reducere virksomhedens kvalitetsomkostninger, og fokus skulle skifte fra test til kvalitet.

Hendes udgangspunkt var denne figur (Juran et al.), som viser noget om de forskellige kvalitetsomkostninger og det samlede minimum:


Denne figur er faktisk god som dialog værktøj, og som jeg ofte selv bruger når jeg skal i dialog med en ledelse omkring begrebet kvalitetsomkostninger. Figuren viser den principielle sammenhæng mellem kvalitet og omkostninger. Prevention cost er omkostninger til forebyggelse og fejlfinding, og failure cost er omkostninger til interne og eksterne afvigelser. Ved stigende kvalitetsniveau vil failure cost falde og samtidig ved prevention cost stige - figuren viser også det optimale kvalitetsniveau - nemlig der hvor de samlede omkostninger har et minimum - helt traditionelt sund økonomisk tænkning.

Hendes udgangspunkt var spændende, og som hun sagde - dette 'change the conversation'. Strukturen af den organisatoriske teststrategi lignede meget den traditionelle (ISO 29119), men indholdet er helt sikkert anderledes.

Hun omtalte også noget anden spændende - nemlig en 'Productivity Loss Log' - hver gang der var forsinkelser, ændringer m.m. som påvirkede testen - så blev det noteret på denne log, herunder også hvad det kostede. Hun havde også etableret nogle 'Governance Councils' dækkende Automation, Performance, Test Data og Test Environments - med deltagere fra relevante interessenter, og der blev det løbende behandlet hvad der skulle til for at få disse ting til at fungere og være optimale i situationen. En spændende ide, som jeg har noteret mig.

Dagens tredje track session var over emnet 'Test Management by Entities' med Jim Trentadue. Jeg havde valgt dette emne forbi jeg ganske enkelt ikke forstod titlen. Indlægget var et forsøg på at strukturere test inden for nogle 'entiteter' som han kaldte det - altså kombinere roller, ansvar og aktiviteter. Det faglige indhold var ikke særlig stort, men hans form - med utrolig meget dialog og diskussion var til gengæld spændende, og det mestrerede han ganske godt. En af konklusionerne var, at der ikke inden for IT er en disciplin med så meget koordinering som test.

Den sidste track session var 'Driving Ambiguities Out of Requirements through Stronger Test Analysis Techniques' med Susan Schanta. Dette indlæg omhandlede i korte træk - brug vore kendte testteknikker allerede som en del af review. Dårlige krav koster, og derfor bør der være en stor interesse i at forretningsanalytikere og testere samarbejde - deres job er to sider af samme mønt.

Krav drejer sig om 'WHAT (WHO WHEN WHERE WHY), but NOT HOW'. WHAT er forretningen og HOW er IT. Hun kom med en række eksempler på 'dårlige krav' - og hvad konsekvensen havde været for projekterne.

Alt i alt et spændende indlæg, som klar viser at der bør være et højere grad af partnerskab mellem BA og QA, herunder ved udarbejdelsen af tjeklister m.m. Et af budskaberne var også, at kvalitetsomkostningerne kunne reduceres ved at tage krav alvorligt - man betaler altid, nu eller senere, men ved at betale nu kan det ofte være billigere i det lange løb.

Dagens sidste aktivitet var en key note over emnet 'Quality Challenges in the Internet of Things Era' med Phillip Lew. Dejligt med en afsluttende key note over et emne jeg har behandlet nogle gange - derfor henviser jeg bare til disse.

Det var så fjerde dagen af det samlede konferenceforløb. Fredagen venter med en workshop der varer hele dagen.


torsdag den 18. august 2016

PSQT - Onsdagens Oplevelser

Så blev det onsdag her i San Diego på PSQT-Konferencen, og dermed den første dag med track sessions - i dette tilfælde 5 parallelle spor, som der skal vælges mellem. Dagen startede og sluttede med key notes, hvor der kun er den ene mulighed.

Dagen startede med åbningsseancen, som var relativ kort og ganske uformel, hvorefter ordet blev givet til Jennifer Bonine til key noten 'Testing Leadership in the Age of Digital Transformation - Are You Adapting?'.

Key noten var indledningsvis en sjov tur ned af 'memory lane', hvor der blev kigget på nogle af de teknologiske fremskridt der var sket de sidste 20 år, herunder også hvornår de skete - nogle gange oplever man jo at den-og-den ting 'altid' har været der, og så viser det sig, at den kun har været på markedet i 8, 9 eller 10 år, eller måske kortere tid.

Jeg fik også fastslået, at jeg er en uddøende race, idet jeg faktisk foretrækker 'fysiske' bøger frem for digitale - jeg bruger digitale versioner af mange af mine bøger, og kan da sagtens se fordelen - vægt, plads m.m. - men jeg foretrækker nu engang de fysiske.

Men ellers gik det over en karakteristik af den moderne 'connectede' menneske, som ikke kan være væk fra de sociale medier et kort øjeblik, herunder de udfordringer der kommer når den 'connectede' generation kommer fuldt ud på arbejdsmarkedet.

Derefter fortsatte key noten over i en drøftelse af IoT, og den påvirkning det giver, og vil give, på vores verden. Men nu skal det jo også handle om test - og der nåede Jennifer frem til at security er noget vi alle skal kende noget til i IoT-verdenen.

I en verden, hvor man 3D printer reservedele til fly - prøv at tænke på, hvis nogle 'onde' personer kunne ændre indstillingerne - så øges risikoen for ulykker. Eller pacemakeren, som kan indstilles via netværket - f.eks. af konen - så betyder det også at den 'sure' kone kan slukke den - så SECURITY er fremtidens fokusområde, sammen med alt det andet.

Men netop med sådanne udfordringer er læring og uddannelse vigtig - og det skal vi huske inden for test. Vi skal altid være villige til at lære nyt - nye teknologier, nye trusler, nye vinkler. Og specielt, hvis man er 'vant' til at teste funktionalitet, og ikke så meget de ikke-funktionelle kvalitetskarakteristikker - så skal man være vågen over for det nye. For disse må forventes at blive vigtigere og vigtigere i en connected verden.

Så begyndte track sessions, og den første jeg valgte var 'No DevOps without Continuous Testing' med Arthur Hicken. Han startede med at henvise til sin IoT-Hall-of-Shame (www.bit.ly/iotshame), hvor han opsamler eksempler inden for IoT til 'ikke-efterfølgelse'. Han startede også med den teknologiske udvikling, og introducerede Sneaker-Net - altså dengang man flyttede data på et fysisk medie og iført sine Sneakers gik til den person der skulle have filerne - en meget sjov indledning. Han fremførte at test må gen-opfinde sig selv. Tiden er, at 'straffen' for softwarefejl er stigende - det påvirker ens brand og mange brancher er udfordret i forbindelse med disse nye ting der kommer på markedet (disrupt eller dø). Vi går fra den traditionelle vinkel og spørgsmål: Er vi færdige med at teste? Til det nye: Har releasekandidaten et acceptabelt niveau af risiko? Men continuous testing kræver og forudsættter automatiseret test - men husk her: det er afviklingen af testen der tales om - selv analysen og designet kræver fortsat brain-ware. Hans synspunkt var også, at vi skal gå fra at være testere til QA'ere. Altså fra at finde fejl til at få et JA, og ellers er det tilbage til udviklerne. Vi skal i højere grad, som del af denne ændring, spørge: Hvorfor har dette nået QA? - Altså når der er fejl - og dermed skal vi også i meget højere grad måle kvaliteten af udviklertesten - tester de det rigtige - både positivt og negativt. Derefter gennemgik han en række cases fra bank, telecom, media, børsmægler.

Den næste track session var 'Metrics Drive Testing Strategy' med Jann Thomas. Efter sædvane blev jeg trigget af metrikker, og hun havde en meget god indledning 'begin with the end in mind' - altså find ud af hvad du skal rapportere - altså metrikker.

Hun introducerede det hun kaldte et 'Test Strategy Map' - se billedet:Alle metrikkerne blev skaleret til denne oversigt, og alt blev relateret til hendes target, som i diagrammet var 3. Skalaen gik fra 0 til 6, og det initielle arbejde var selvfølgelig at fastlægge target og de andre værdier for alle metrikkerne. Test Strategy Map giver dermed et hurtigt over blik over hvad der er på target, over og under. En spændende tilgang, og en jeg på et tidspunkt må få prøvet af - enten selv eller via en kollega.

Så fulgte en lang pause til dels frokost og dels at besøge expo'et - det følger jo med - runden til de forskellige stande, herunder at modtage forskellige gadgets m.m.

Eftermiddagens første track session jeg gik til var 'Scaling Agile Testing using the TMMi' med Thomas M. Cagley Jr. Det der triggede mig her var selvfølgelig min store interesse for forbedring af testprocessen og brugen af de forskellige modeller til dette - i dette tilfælde TMMi. Det var en glimrende gennemgang af Agile og TMMi - men han nåede desværre ikke helt ud over rampen, og casen han præsenterede var desværre ikke helt forståelig - og det var ikke kun mig :-)

Den sidste track session var over emnet 'Best Practices for Delivering Quality Responsive Web Apps Across All Digital Platforms' med Svetlana Kostinsky. Hun startede med en meget pædagogisk og synlig gennemgang af RWD (Responsive Web Design), med flere gymnastiske præstationer - der måske kunne udvikles til en ny OL disciplin - men hun vækkede klar begejstring hos deltagerne. Men ellers fortalte hun om en undersøgelse af udbredelsen af disse mange devices og operativsystemer, og ikke mindst kombinationen af disse - og præsenterede deres koncept med en dækning ESSENTIAL (Top 10), ENHANCED (Top 25) og EXTENDED (Top 32). Jeg har medtaget undersøgelsen, og der er noget til de af mine kollegaer der arbejder med dette. Godt indlæg - og gode gymnastiske øvelser.

Onsdagen sluttede af med en key note 'Beyond Productivity and Toward Market Dominance - What's Next for Agile as the Great Disrupter' med Michael Mah. En meget levende præsentation med en masse indhold om sin egen person - ganske spændende, og en god afslutning på en lang dag.

En god onsdag med mange spændende input - en enkelt svipser - men nu er der lagt op til torsdagens oplevelser.

onsdag den 17. august 2016

PSQT - Tirsdagens Workshop og Oplevelser

Så blev det tirsdag her i San Diego til Practical Software Quality & Testing konferencen. Her havde jeg tilmeldt mig en workshop over emnet 'Managing the Test Process in Agile and Semi-Agile Projects' med Mike Ennis. Igen en ret 'intim' oplevelse, idet der til denne kun var syv deltagere - men igen, det lave antal af deltagere er ikke nødvendigvis dårligt - nærmest tværtimod.

Vi syv deltagere repræsenterede meget forskellige brancher og roller: Bilproduktion, dyrefoderproduktion, offentlig administration, bank, forsvaret og konsulent. Dette gav en række forskellige vinkler og nuancer på emnet, og alle kom til orde med spørgsmål, kommentarer og erfaringer.

Efter en noget lang 'indflyvning' med gennemgang af agile, inkrementielle og iterative udviklingsmodeller, og sammenligning af (primært) vandfaldsmodellen med den agile metode, begyndte der at ske noget.

En af de interessante ting var 'udvidelsen' af det agile manifest - jeg har i hvert fald ikke set dette før. Vi kender selvfølgelig de fire første værdier i det agile manifest, men her blev præsenteret en femte:

'Thorough testing at each time-box over comprehensive effort at end of development'

og det blev kommenteret med følgende: 'An effective agile test strategy must identify the key user stories and test all scenarios as part of each sprint as opposed to waiting until the end to test end-to-end. An automated test suite will allow testers more time to test thoroughly during each iteration'.

En interessant 'udvidelse' af manifestet, som jeg ikke skal forholde mig til juridisk og moralsk her, men det kom til udtryk på workshoppen fra min side.

En anden god ting var, at de fire oprindelige værdier blev italesat i forhold til test.

De agile testing quadrants indgik også i workshoppen (Crispin og Gregory):


Denne model er god når test i agile projekter skal italesættes, men ligeså interessant er det faktisk - synes jeg - at præsentationen af testprocessen i forhold til det agile blev demonstreret ved hjælp af TMap tilgangen og synsvinklen.

Udover dette blev der præsenteret nogle case-eksempler med hensyn til sprintplanlægning, estimering, risikobaseret test og distribueret testorganisation i Scrum.

Det var en god workshop med god dialog med de øvrige deltagere, men den får ikke top-karakter fra min side. Der var ikke så meget 'managing the test process.......' i workshoppen, som titlen havde lagt op til.

Foran står onsdagen, hvor der er keynotes og track sessions. Det er her der typisk skal foretages en række valg..............
tirsdag den 16. august 2016

PSQT - Mandagens Workshop og Oplevelser

Så begyndte PSQT-testkonferencen her i San Diego, og mandag havde jeg tilmeldt mig en workshop i 'Risk-Based Testing - Analysis and Strategy Development' med Clyneice Chaney som instructor. En præsentator som jeg overhovedet ikke kendte noget til. Det var en lidt 'intim' oplevelse, idet vi kun var 10 deltagere i denne workshop, hvilket til gengæld havde den fordel, at ingen kunne 'gemme' sig.

Det viste sig, at workshoppen faktisk var modul 5 (Risk Management) af IIST's certificering for Test Managers (CTM - Certified Test Manager). En lidt interessant og anderledes model - at en konference faktisk indeholder undervisningsmoduler fra et kursus.

Workshoppen dækkede følgende seks områder - defineret i CTM BOK (Certified Test Manager - Book of Knowledge):
 1. Risk Management & Testing
 2. Risk Testing Process: Identification
 3. Risk Testing Process: Analysis
 4. Risk Testing Process: Response Planning
 5. Risk Testing Process: Test Strategy Documentation
 6. Risk Testing Process: Risk Based Reporting
Indledningsvis blev der gjort meget ud af, at få risici opdelt i tre kategorier: Process Risks, Project Risks og Product Risks. De to første risikokategorier håndteres i testplanlægningen, mens Product Risks håndteres i forbindelse med design og afvikling af testen. En fornuftig opdeling, som giver god mening.

Der blev gennemgået en række metoder og teknikker til identification af produktrisici, herunder involvering af interessenterne. Metoderne var bl.a. tjeklister (en med udgangspunkt i de forskellige kvalitetskarakteristika og en med udgangspunkt i nogle generiske produktrisici, som var opsamlet retrospektivt), product assessment med at stille en række spørgsmål til produktet - både ved nyudvikling og forvaltning. Brugen af interessenternes 'benefit' ved produktet blev også inddraget i vurderingen - spændende betragtning. Formuleringen af produktrisici blev også diskuteret, og der blev der taget udgangspunkt i et IF-statement: IF.....det og det sker THEN kan det få denne negative konsekvens eller resultat.

Så kom selve analysen, hvor der skulle sættes rating på konsekvens og sandsynlighed. Når dette skal ske er der selvfølgelig altid denne diskussion om det skal være kvalitativt eller kvantitativt. Jeg har i en årrække været fortaler for den kvalitative (f.eks. HØJ, MEDIUM, LAV) tilgang, idet jeg altid har syntes det var svært at sætte kroner på konsekvensen og en reel sandsynlighed i procent. Alt dette skal jo anvendes til at nå frem til risikoeksponeringen (exposure) - vi havde nogle gode diskussioner, og selvom jeg fik nogle gode eksempler med, så vil jeg nok fortsat hælde mest til den kvalitative vurdering. Men jeg er da blevet mere åben overfor den kvantitative metode - selvom jeg fastholder at det er ofte meget vanskeligt at fastlægge en ÆGTE kvantitativ værdi på konsekvens og sandsynlighed.

Der blev også præsenteret en anden model til prioritering af testen, hvor der blev inddraget kvalitetskarakteristikker og vigtigheden af disse, og så skulle der gives en rating og denne blev vægtet - dette resulterede så i en samlet risiko pr. område. En spændende metode, som jeg vil se om jeg kan få afprøvet fremover.

Så kom vi til 'Reponse Planning', og her blev der stated klart, at formålet med alt dette er 'find important problems early'. Det der blev behandlet her var beslutningen af teststrategien, hvilket overordnet skulle inkludere et 'statement of minimum level of testing for every area of the product' og en beskrivelse af testdybden: Mainstream (normal use), Guerilla testing, Formally planned testing og Planned regression testing. Her blev også omtalt testteknikkerne, og her kunne det godt mærkes, at det var testmanagere og ikke testanalytikere der var flest af i lokalet. Det udviklede sig til en spændende og noget anderledes del af workshoppen. Der kom, for mig, et nyt begreb ind - nemlig 'Incremental Testing'.

Så kom vi til dokumentationsdelen af strategien - og her kom der en række gode eksempler for 'letvægtsmodeller' og skabeloner. En anden god ting var disse ni punkter der skal huskes ved en god teststrategi:
 1. Testing should be optimized to  find important problems fast, rather than finding all problems equal urgency
 2. Test strategy should focus most effort areas of potential risks, with some effort on low risk areas
 3. Test strategy should address test platform configuration, how the product will be operated and observed
 4. Test strategy should be diversified in terms of test techniques and perspectives. Need multiple dimensions of coverage
 5. Test strategy should specify how test data will be designed and generated
 6. Test strategy should incorporate reasonable variations (exploratory), nog all pre-specified
 7. The test schedule should be represented and justified to demonstrate dependencies on progress of development, testability of products, time to report problems and project teams risk assessment
 8. Try to keep test process off critical path - extend possible parallel testing and finding problems worth fixing faster than developers fix them
 9. Tight feedback loop with development
Afslutningsvis blev forskellige former og modeller for rapportering af produktrisici præsenteret. Der var et par spændende og nye imellem - og jeg glæder mig til at 'dyrke' dette noget mere, idet der til workshoppen og hører et bibliotek af skabeloner - herunder også til rapportering.

Samlet set en spændende første dag - meget intensivt med en workshop med kun 10 deltagere, men dette har selvfølgelig også den fordel, at man kommer tættere på emnet og diskussionerne.


mandag den 15. august 2016

PSQT - Testkonferencen - Starter om få timer

PSQT Testkonferencen i San Diego starter om få timer, og varer hele ugen. PSQT står for Practical Software Quality & Testing. Og det er netop ordet 'Practical' der har trigget min deltagelse i denne konference. Jeg har aldrig deltaget i denne konference før, og mine forventninger er derfor store.

De to første dage er der workshops: Mandag deltager jeg i 'Risk-Based Testing: Analysis and Strategy Development', tirsdag i 'Managing the Test Process in Agile and Semi-Agile Projects'. Onsdag og torsdag er der keynotes og concurrent track presentations. Fredag er der igen workshop, hvor jeg deltager i 'Leading an Effective Test Organization With a High Performance Test Team'.

Jeg glæder mig til at opleve hvad denne konference kan give os, og ikke mindst om der er en forskel i forhold til STAR-konferencerne.

PSQT arrangeres af IIST - International Institute for Software Testing (www.testinginstitute.com). Udover træning og konferencer har de faktisk også deres eget certificeringsprogram.

Traditionen tro 'rapporterer' jeg mindst en gang om dagen i ugens løb fra konferencen - og husk: Der er 9 timers forskel.