fredag den 6. maj 2016

STAReast 2016 - The Testing & Quality Leadership Summit

Fredag deltog jeg i 'The Testing & Quality Leadership Summit', hvor årets tema var 'Leading the Change within Your Organization'.

Der var et par spændende indlæg om 'Creative Leadership for Creative Teams' og 'Leading through Change' - og det er altid spændende at få lidt input, som er baseret på egne oplevelser og synspunkter.

Derefter var der en række rundbords-diskussioner om emnerne. Diskussioner som typisk bærer præg af, at deltagerne kommer fra vidt forskellige kulturer. Danmark med en meget lav magtdistance, modsat USA med en meget høj.

Men det blev en glimrende afslutning på en fantastisk uge på STAReast.

STAReast 2016 - Torsdagens Oplevelser

Så nåede jeg frem til afslutningen på selve konferencedelen af STAReast 2016.

Torsdagen startede med en keynote af Isabel Evans over emnet 'Telling Our Testing Stories'. Hun lagde ud med en historie om, hvornår og hvordan hun mødte Lee Copeland (program chair for STAReast) i Barcelona for mange år siden. Et godt eksempel på, at vi alle er historiefortællere - og ofte i mange forskellige roller; forældre, søskende, undervisere, venner og kollegaer. Når vi fortæller historier er det ofte fordi vi ønsker at opnå noget, og det påvirker den måde den fortælles på. Denne keynote var en god start på torsdagens øvrige program.

Den første track session jeg deltog i var under temaet metrikker, og mere specifikt emnet 'Quality Metrics - The Dirty Word in the Room' af Annette Ash. Hun havde en ganske god introduktion til emnet med udgangspunkt i de mere traditionelle testmetrikker som testcases og defects, men havde lidt erfaring med, at de ofte blev brugt til at skabe en kile mellem udvikling og test, hvor de måske skulle være til at skabe et partnerskab. Hendes oplevelse var også, at ledelsen typisk elsker metrikker - det er tal.

Metrikkerne ender ofte med at være for kompliceret, en fordel kun for ledelsen, og det fik testerne til at gå efter opfyldelse af tal, og dermed reelt til at straffe og belønne - nok ikke det bedste udgangspunkt. Hendes nye tilgang til metrikker var, at de skulle være lette at forstå, være teamorienteret, nemme at indsamle og være handlingsorienteret. Faktisk var de gået fra at kalde det metrikker til mål (goals).

Forud for værktøjs introduktionen havde alle i teamet læst bogen 'Clean Code', og haft møder hvor emnerne i bogen blev diskuteret og drøftet i forhold til implementering hos dem. Det endte så med værktøjet SonarQube - som bl.a. kan måle dækningen af komponenttest, beregne kompleksitetstal m.m.

Det anvendte værktøj var SonarQube - statisk analyse værktøj - www.sonarqube.org

Den anden track session jeg deltog i var også over temaet metrikker, og med emnet 'Defect Metrics for Organization and Project Health' med David Bialek. Spændende indlæg om en situation, hvor indlægsholderen var ny i en virksomhed uden nogen form for formaliseret fejlhåndtering med tilhørende rapportering og metrikker. Efter han begyndte at formalisere det er der sket et løft i modenheden hos virksomheden, og specielt de betalende interessenter (forretningen og brugerne) har haft stor glæde af dette - og basalt set er de jo også mere interesseret i resultatet end i selve teknologien. Det første skridt han tog var at etablere en 'bug list' - simpelt, men stærkt, derefter kigge på Root Causes - er typisk noget der kan tage lang tid, men også med en stor effekt, og så til sidst fokus på løsninger. Rapporteringen af ganske traditionel, men når der er tale om en virksomhed uden nogen form for historik, så kan det også være ganske virkningsfuldt.

Den tredje track session jeg deltog i var over emnet 'Evolve or Die - What Testers Need to Do to Survive and Thrive' med Michael Cooper. Der sker ændringer konstant inden for test og QA, og alene de teknologiske ændringer giver hele tiden behov for, at vi som testere ændrer os (tilpasser). De seneste teknologiske ændringer er eksempelvis digital og IoT, cloud, big data og mobil. Hans budskab var meget tydeligt - den der overlever er den der er villig til ændringer. Han talte også om at sætte sig nogle karrieremål, og finde ud af, hvilke færdigheder man skal have for at opnås disse. Karrieremålene kunne jo være både som generalist og specialist - budskabet var igen - foretag et valg.

Et spændende indlæg, og det giver altid stof til eftertanke, men der var måske lidt for meget fokus på penge - altså sætte sig et mål for, hvad vil jeg tjene om X år - og så gå efter det. Men det er jo altid en smags sag.

Så kom konferencens sidste keynote med Dawn Haynes over emnet 'The Evolution of a Software Tester - From Novice to Practitioner'. Et mere personligt præget indlæg om hendes 'rejse' inden for softwaretest. Måske en god afslutning på nogle hektiske dag.

Torsdag sidst på eftermiddagen er der kick-off på 'Testing & Quality Leadership Summit', som foregår fredag med indlæg, behandling af 'concerns' fra kick-off, 'think tanks' og rundbordssamtaler.

STAReast 2016 - Det Fysiske Udbytte


torsdag den 5. maj 2016

STAReast 2016 - Onsdagens Oplevelser

Så blev det tredje dagen på STAReast-konferencen, og dermed en dag med mange flere forskellige indtryk og oplevelser. Hvor mandagen og tirsdagen har været fyldt med halvdags tutorials, så er det om onsdagen, at der er track sessions. Ved track sesions kører der 6 parallelle faglige præsentationer og 3 tekniske præsentationer (sponsorerne) - så der skal tilvælges og fravælges. Udover dette kører der også nogle generelle sessioner kaldet Keynotes.

Morgenen startede med, at Lee Copeland officielt åbnede konferencen, og introducerede den første keynote.

Den første keynote var over emnet 'Lessons Learned in (Selling) Software Testing' med Keith Klain. Han havde skiftet fra 'køber' til 'sælger' siden, og det var spændende (og underholdende) at høre hans syn og oplevelser fra den vinkel. Han havde et par gode budskaber: Fokuser på den forretningsmæssige værdi af test over for ledelsen, og ikke om selve test. Tal ikke om test, men om hvad det giver - altså resultatet, men i forretningsmæssige termer. Han havde også et lille indspark til testmanagere - i skal være 80% 'hands on' med hensyn til testen, gem jer ikke bag skærmen og møder - vær synlige og aktive. Og hvis man lægger op til fri diskussion, så accepter at der kan (og vil) være forskellige synspunkter, og tag dette seriøst (var det et lille indspark i forhold til enkelte individer i den context drevne verden - hvad ved jeg?). Totalt set en god start på morgenen.

Onsdagens anden keynote var 'Open Source Test Automation - Riding the Second Wave' med David Dang. Det lykkedes ham at gøre et måske lidt nørdet emne spændende - ved hjælp af lidt selvironi og humor. Den første bølge af open source test automation omfattede værktøjer som Fitnesse, Ruby/Watir og Selenium RC, og han viste nogle eksempler på, hvorfor det kun var en delvis succes, og så lavede han et flot skifte over mod den anden bølge, som omfattede: Selenium WebDriver, Cucumber (BDD), Robot Framework med key-word driven automatisering, som nogle af dem han nævnte. Han omtalte følgende årsager til, at disse blev mere populære: Bedre support (også fra store veletablerede virksomheder og organisationer), bedre API, bedre integrationer, mindre instrumentering kræves, support af populære metoder som f.eks. BDD. Samlet set - et nørdet emne gjort spændende.

Han henviste til følgende hjemmeside: www.opensourcetesting.org

Så begyndte de forskellige track sessions, og som før nævnt, dermed også en masse valg - til og fra.

Den første track session jeg valgte var 'Helpful Practices in Agile Testing' med Jeroen Mengerink. Hans udgangspunkt var det aktuelle for mange organisationer - et skifte fra de sekventielle udviklingsmodeller til agil udvikling. Han havde mange guldkorn, og her kommer et af dem: 'Hvis man vil arbejde struktureret med agile, må man lære den strukturerede teknikker, herunder testteknikkerne'.

Grundlæggende var hans tese, at agil test drejer sig også om mere bløde værdier i form af tættere samarbejde, tekniske emner som drivere og stubbe og vidensdeling indenfor test på tværs af teams og indenfor teamet på tværs af roller. Han lagde meget vægt på de bløde værdier og teamudvikling.

Han brugte bl.a. den efterhånden kendte model: FORMING - STORMING - NORMING - PERFORMING. En god referencemodel til illustration af, hvad der sker i teamet ved ændring i sammensætningen:
 • Forming: lærer om hinanden
 • Storming: udfordrer hinanden
 • Norming: arbejder med hinanden
 • Performing: arbejder som EN.
Det der er ideen her er, at man principielt starter forfra ved en ændring af teamets sammensætning - så pas på. Han omtalte også en visualisering af målet som en god ide - uden at visualisere dette yderligere!  Men når vi som testere deltager i et agilt team, hvad vi så bidrage med - udover at teste. Vi kan introducere testteknikker til udviklerne, vi kan udfordre designet og forretningsanalysen med WHAT-IF scenarier og udfordre Product Owner på, hvilke test der skal udføres.

Jeroens udgangspunkt var også, at mange at de discipliner der ellers anvendes, og bør anvendes ved agil udvikling og test. På området teststrategi/testfremgangsmåden var det emner som HVAD og HVORNÅR vi tester, få test integreret som del af udviklingen, der testes i alle sprints, og ikke mindst: tillad afvigelser til strategien - få defineret den tilladte båndbredde. Den tilladte båndbredde kunne typisk påvirkes af risikoen, modenheden, færdigheder, produktet/systemet, størrelsen, tid og kulturen. Dette var en rigtig spændende betragtning, og viser noget om den ønskede fleksibilitet som man ofte ønsker sig. Hans budskab var klart - tag stilling på forhånd. Jeroen gjorde sig også til talsmand for brug af forskellige testniveauer - men med respekt for noget af det grundlæggende i agil udvikling - vi stoler på hinanden - så vi skal ikke gentage en test, hvis det er gennemført før.

Anvendelsen af PRA (ProduktRisikoAnalyse) blev også omtalt, og gerne på flere niveauer: End-2-end, release og user story. Han sluttede af med at pointere, at omkring end-2-end test er det vigtigt at huske, at det er bredere end sprintet og, sandsynligvis også, teamet. Et godt indlæg, som klart 'skar ud' af den store agile kage, hvad der er vigtigt.

Den anden track session jeg deltog i var 'Ensuring Maximum Quality in the Era of IoT and Wearables' af Gauri Arondekar. Mit udgangspunkt var, at emnet er spændende - også set i lyset af en af de tutorials jeg deltog i tidligere på ugen. Gauri startede med en hurtig opsummering af, hvad IoT drejer sig om, men kom desværre hurtigt til at dreje sig om et konkret værktøj (som hendes virksomhed pudsigt nok også havde udviklet og solgte - stor overraskelse, og stor skuffelse).

Men der var dog enkelte generelle guldkort i forhold til test af IoT og Wearables. Hun kom ind på en række udfordringer der typisk er for test på dette område: testinfrastrukturen (miljø, stubbe, drivere, data m.m. - som alt sammen er en forudsætningen for teste), prioritering af testen (anvendelse af risikobaseret test eller anden form for udvælgelse af test, integrationer (seamless integration mellem ofte meget forskellige teknologier) og skalering (løsningerne er forskellige og load kan være meget forskellig).

Hun sluttede af med et godt statement ved test af IoT og Wearables - opbyg en kultur hvor der testes 'as a user'. Nok en meget god pointe.

Dagens tredje track session for mig var 'The Road to DevOps - Data, Environment and Test Automation' med Tanya Kravtsov. Hun startede med at definere DevOps som:
 • Culture
 • Automation
 • Monitoring
 • Sharing.
Ordet automatisering indgik ekstremt meget i indlægget, og hun sluttede af med at sige, at med DevOps kunne man opnå 50 builds om dagen, fuldt testet og produktionsklar. Det var spændende og lærerigt, MEN jeg er nok lidt skeptisk over hendes generelle tilgang til al ting - som tester er man nok lidt skeptisk når det ser for godt ud.

MEN hun lagde ud med nogle gode tanker om 'identify bottlenecks' i relation til miljøer, testcyklusser og de manuelle processer. Hun omtalte de kendte teknikker til det: brainstorming, mind maps, interviews og retrospectives, men omtalte også Speed Boat Game, hvor der man forsøger at identificere de ankre der holder os tilbage - spændende betragtning, og jeg kan ikke lige huske, at jeg har set den tidligere præsenteret på den måde og med det navn. Og da jeg elsker at sejle, er det nok en jeg vil afprøve fremover.

Onsdagen sluttede af med 'Lightning Strikes the Keynotes' - hvor der kommer en række indlægsholdere op i 5 minutter, og præsenterer et emne - som sædvanligt både sjovt og interessant.

tirsdag den 3. maj 2016

STAReast 2016 - Tirsdagens Oplevelser

Så er jeg kommet igennem anden dagen af STAReast 2016, og dermed også de sidste 2 tutorials i denne omgang. Generelt vil jeg sige, at niveauet er højt, og dermed er der også et klart udbytte.

Tirsdagens program for mig var de 2 halvdags tutorials jeg valgte forud for konferencen - om formiddagen 'Test Attacks to Break Mobile and Embedded Software' og om eftermiddagen 'What DevOps Means for Testers - Tips for Getting Testers Involved'.

Oplægsholderen til formiddagens tutorial 'Test Attacks to Break Mobile and Embedded Software' - Jon Hagar - lagde ud med at det var en AKTIV tutorial, hvor der skulle fremlægges testmetoder og diskuteres disse, men der skulle også TESTES. Selv lagde han ud med en App på sin mobil der styrede PC'en - og dermed også slideshowet. Så vi overværede testen af denne, og det blev klart at der var både funktionelle og performance issues. Det var en oplevelse, og jeg tror nok, at hvis det havde været mig havde jeg hurtigt gået over til fall-back proceduren, og taget min Logitech Presenter i anvendelse.

Hans udgangspunkt var risiko-baseret test, og det fremgik klart, at han havde forstået konceptet, og opdelingen i de forskellige risikotyper, og han var også en fortaler for den 'nye' internationale teststandard ISO 29119 - det er ikke ofte jeg hører nogen omtale den positivt.

Han lagde ud med en hurtig til området, herunder de forskellige typer af Mobile Apps: Native Apps, Web Apps og Hybrid Apps. Det virkede som en god ting i forhold til forståelsen af nogle af de efterfølgende områder og emner. Native Apps fungerer lokalt på Devicen. Web Apps fungerer alene ved interaktioner via nettet. Hybrid Apps er så både-og.

Det testmæssige udgangspunkt var Exploratory Testing, Attacks og Taxonomy. Det var ikke så meget et enten-eller, men mere et både-og. Det blev også nævnt anvendelsen af de formelle testteknikker som en integreret del at Exploratory Testing og Attacks.

Jon Hagar har opstillet følgende Attacks - jeg har valgt ikke at oversætte disse for at sikre, at der ikke går noget tabt:

 1. Static Code Analysis
 2. Finding White-Box Data Computation Bugs
 3. White-Box Structural Logic Flow Coverage
 4. Finding Hardware-System Unhandled Uses in Software
 5. HW-SW and SW-HW Signal Interface Bugs
 6. Long Duration Control Attack Runs
 7. Breaking Software Logic and/or Control Laws
 8. Forcing the Unusual Bug Cases
 9. Breaking Software with Hardware and System Operations, including Breaking Battery Power
 10. Finding Bugs in Hardware-Software Communications
 11. Breaking Software Error Recovery
 12. Interface and Integration Testing, including Configuration Integration Evaluation
 13. Finding Problems in Software-System Fault Tolerance
 14. Breaking Digital Software Communications
 15. Finding Bugs in the Data
 16. Bugs in System-Software Computation
 17. Using Simulation and Stimulation to Drive Software Attacks
 18. Bugs in Timing Interrupts and Priority Inversion
 19. Finding Time Related Bugs
 20. Time Related Scenarios, Stories and Tours
 21. Performance Testing Introduction
 22. Finding Supporting (User) Documentation Problems, including Confirming Installability
 23. Finding Missing or Wrong Alarms
 24. Finding Bugs in Help Files
 25. Finding Bugs in Apps
 26. Testing Mobile and Embedded Games
 27. Attacking App-Cloud Dependencies
 28. Penetration Attack Test, including Authentication and Password Attack and Attack Fuzz Test
 29. Information Theft - Stealing Device Data, including Identity Social Engineering
 30. Spoofing Attacks, including Location and/or User Profile Spoof Attack and GPS Spoof Attack
 31. Attacking Viruses on the Run in Factories
 32. Using Combinatorial Tests
 33. Attacking Functional Bugs
En utrolig spændende og anvendelig oplistning af mulige Attacks. De fleste af disse Attacks skal selvfølgelig altid tænkes ind i den konkrete kontekst, herunder også det fokus som den risiko-baserede testtilgang viser.

Tirsdagens anden tutorial var 'What DevOps Means for Testers - Tips for Getting Testers Involved' - med Jeffery Payne - og mit mål var bl.a. at prøve at få en dybere indsigt i begrebet DevOps.

Indledningsvis blev der opstillet en generel definition af DevOps - har valgt at beholde det skrevne uden oversættelse:

 • DevOps is a software development method that stresses communication, collaboration and integration between software developers, QA and information technology professionals
 • DevOps it not a tool
 • DevOps is not a methodology
 • DevOps is a philosophy for how people interact within the software development supply chain
Når jeg kigger på denne definition kommer jeg umiddelbart til at tænke på 'accelereret agil'. Hele ideen med DevOps synes jeg er spændende, idet man her forsøger at komme den klassiske konflikt til livs. Med den klassiske konflikt mener jeg de forskellige synspunkter der er mellem UDVIKLING og DRIFT, hvor udvikling hele tiden har behov for at implementere ændringer og driften er bange for ændringer, da det kan udfordre deres mål - stabilitet, tilgængelighed, oppetid m.m.

Det var en god tutorial i forhold til at forstå konceptet DevOps med begreber som Build Automation, Continuous Integration, Check-In Builds, Nightly Builds, Continuous Delivery and Continuous Deployment - men det kneb lidt med tips til at få testerne involveret.

Men igen - alt i alt - en god dag her i Orlando til STAReast-konferencen. 

mandag den 2. maj 2016

STAReast 2016 - Mandagens Oplevelser

Så gik starten på årets STAReast 2016 i Orlando (Florida). Mandagens program bestod af 2 heldags tutorials og 12 halvdags tutorials - typisk udfordring for en tester - vil gerne det hele, men der er det problem, at man jo kun kan være et sted af gangen. Så der skal foretages et valg - og det sker typisk ved tilmeldingen - en heldags tutorial eller to halvdags - og emnet skal også vælges på forhånd. Mine valg for mandagen var om emnerne 'Testing the Internet of Things' og 'Successful Test Automation - A Managers View'.

Forventningerne til dagens to store emner var tilsvarende også store.

Formiddagen foregik i selskab med en mindre skare af testere - ikke alle er åbenbart interesseret i dette emne: 'Testing the Internet of Things'. Oplægsholderen var Jon Hagar, og han havde en lille robot med, som skulle testes, og dette indgik i øvelserne til denne tutorial.

Jon Hagar indledte med en gennemgang af principper/arkitekturen for IoT (Internet of Things), og hvad er en IoT Device: Software som er en del af et stykke specialiseret hardware, mobile devices, netværk, cloud og it - ELLER lettere omskrevet: IoT er traditionelle og nye devices med software og kommunikationskanaler tilknyttet.

Aspekterne ved IoT er spændende, og måske også lidt skræmmende. Forestillingen om, at 'alt' er forbundet. Perspektiverne er helt klart spændende rent forretningsmæssigt, og brancher som transport kan helt sikkert se store muligheder, men også inden for sundhed og sikkerhed er der ganske klart muligheder og perspektiv.

Men man kunne godt mærke på indlægsholderen og spørgsmål og kommentarer fra deltagerne, at sikkerhed er et emne der præger billedet.

Det testmæssige var naturligvis i fokus, og et ofte anvendt begreb var 'field test' - det skal prøves af i praksis.

Det første område der behandlet testmæssigt var anvendelsen af angreb (attack), som en vigtig teknik til brug ved test af IoT, og der blev opstillet 33 'attack pattern examples' - for her at komme med eksempler kan jeg nævne: Udfør statisk analyse af koden, bekræft installerbarhed, tidsrelaterede scenarier og 'testing tours' m.m. En oplistning som kan give en række ideer til testen.

En anden teknik var anvendelse af taksonomier (klassifikationer af data), og hvor de fejl der findes over tid klassificeres i henhold til taksonomien. Denne viden anvendes så ved de angrebs-test der skal udføres. En taksonomi anvendes netop til at opnå forståelse og viden om området. Det var lidt spændende, at der blev anvende Mind Map til etablering af taksonomierne, hvilket var interessant at se.

Der blev nævnt et par forskellige kvalitetskarakteristikker, men sikkerhed (security) blev nævnt meget ofte, og ikke mindst i forhold til personfølsomme oplysninger (Privacy), hvor vi normalt jo ikke ønsker at få disse lagt til offentlig beskuelse.

Begrebet modelbaseret-test blev også nævnt et par gange, hvorfor det nok skal dyrkes lidt mere i fremtiden. Men nyt er det også for mange, at med IoT er det ikke kun softwaretest, men også hardwaretest, og interaktionen mellem disse der er i scope, og målet med testen.

Jeg vil her henvise til det blogindlæg jeg skrev for nogle uger siden om emnet i forhold til den bog Sogeti netop har udgivet.

Der er ingen tvivl om, at test af IoT er stort, og kompliceret. På TestExpo i januar talte jeg om bl.a. dette emne, og min konklusion var klar på det tidspunkt. Vi er der endnu ikke - som testere. Vi har endnu ikke alle teknikkerne, værktøjerne, teknisk viden og miljøerne, viden om dataanalyse m.m.

Dagens anden tutorial var 'Successful Test Automation - A Managers View' med Dorothy Graham. Jeg citerer hende ofte for udtalelsen 'A Fool with a Tool is still a Fool'. Det er nogle år siden jeg sidst har hørt et indlæg fra hende, og det var også denne gang en god oplevelse.

Jeg faldt lidt for denne tutorial grundet det ikke-tekniske - altså alt det andet der omkranser testautomatisering som værktøjer, script-sprog m.m.

Der blev indledt med en drøftelse af målet med testautomatisering, og hvad der bør automatiseres. Udgangspunktet var, at det var vigtigt, at det der blev automatiseret var den 'gode' test. Hvis man automatiserer en dårlig test får man jo alene en hurtigere dårlig test. Hvis startpunktet er en dårlig manuel test er det vigtigt først at gøre den manuelle test god, og derefter automatisere den. En rigtig interessant udlægning, og jeg fik nogle nye perspektiver på dette tema, som jeg klart kan anvende i min hverdag.

Men den gode målsætning for testautomatisering er:
 • Realistisk og opnåelig
 • Både kortsigtet og langsigtet
 • Løbende opdateret
 • Målbar.
Der blev opstillet en række pattern som var hendes udgangspunkt for en succesfuld testautomatisering:
 • Set Clear Goals
 • Sell the Benefits
 • Automate the Metrics
 • Do a Pilot
 • Automate Good Tests
 • Testware Architecture.
Hun talte også om ROI (Return On Investment) i forhold til testautomatisering, og opstillede også den generelle formel. Men jeg syntes der manglede lidt kød her. Det er heller ikke et nemt område, men det er vigtigt. Vigtigt fordi vi som testere skal have 'funding' af et eventuelt testautomatiseringsprojekt hos ledelsen - og ROI er typisk ledelsessprog.

Hun talte en del om hvad der skal automatiseres og hvad der ikke skal, herunder hvad hun kaldte 'what can be lost in automation'. Her tænkte hun på forhold som awareness, brugerperspektivet, intuition, variationer og fleksibilitet.

Dot Graham havde også nogle synspunkter omkring begrebet dækning, og det glædede mig, at vi er helt på bølgelængde der.

Alt i alt en god mandag her på STAReast. Jeg håber og tror på, at resten af konferencen bliver lige så spændende og udbytterig.

STAReast 2016 - Starten går om 3 timer

Så skal vi til det igen - en uge med en masse nye indtryk, oplevelser og ny lærdom.

Stedet er Orlando i Florida, emnet er softwaretest, konferencen er STAReast, året er 2016.

Konceptet følger de andre års - mandag og tirsdag er der hel- eller halvdags tutorials, onsdag og torsdag keynotes og de kortere konferenceindlæg, og fredag sluttes af med en heldags session om ledelse i test og kvalitet.

Jeg vil på denne blog skrive indlæg hele ugen om de forskellige præsentationer, indlæg og indtryk. Mandag deltager jeg i 2 halvdags tutorials, og det samme tirsdag. De er valgt på forhånd, og heldigvis var jeg i lidt god tid med reservationen, da de godt kan være 'udsolgt'.
 
De to tutorials mandag er 'Testing the Internet of Things' og 'Successful Test Automation - A Manager's View'. Tirsdag deltager jeg i 'Test Attacks to Break Mobile and Embedded Software' og 'What DevOps Means for Testers - Tips for Getting Testers Involved'.
 
Jeg har store forventninger til ugen, og glæder mig.