fredag den 3. maj 2013

STAReast 2013 - Refleksioner over torsdagens oplevelser

Så fik jeg tid til at få nedfældet mine refleksioner over de fortsat mange gode indtryk og oplevelser en sådan konference giver.

Torsdagen startede med en keynote over temaet 'Asking the Right Questions? What Journalism can Teach Testers' - god start på morgenen. Indlægsholderen har sikkert ret i, at vi testere kan lære meget om kommunikation og sikkert også fra journalister; men jeg har altid i baghovedet et indlæg fra en dansk journalist jeg overværede - han talte kun om nyhedskriterier - konflikter, ulykker, ballade m.m. Dette bliver vist en ren tilståelsessag fra min side - jeg var nok forudindtaget. Men lad det lige bundfælde sig lidt mere, så vender jeg tilbage en anden gang.

Dagens helt store oplevelse var Lloyd Roden om 'Building Successful Test Teams' - han er en fornøjelse at lytte til - han brænder for det, har stor viden og erfaring, og ikke mindst humor. Han tog udgangspunkt i en væsentlig udfordring der er ofte er i dag, når vi skal sammensætte vores testteam - de forskellige modeller for ressourceorganisering: distribueret, outsourcet, insourcet, off-shore m.m. og dette kombineret med forskellige udviklingsmodelller - så bliver det udfordrende. Han præsenterede fire typer af testere: pragmatikeren, pioneren, analytikeren og facilitatoren, og et lille og praktisk orienteret spørgeskema til at identificere disse typer - vi testede selv spørgeskemaet og fandt vor egen profil/type. Han gjorde sig også nogle gode tanker om de forskellige situationer der er: sammensætning af et nyt team, rekruttere til et eksisterende team, og brug af disse forskellige personlighedstest (Belbin, MBTI, 16PF, sit eget spørgeskema), og så sluttede han af med nogle gode råd til at motivere testerne:

- støt dit team
- varier arbejdsindholdet for testerne
- giv værktøjer der hjælper og ikke hindrer
- etabler mentorprogram
- indarbejd slæk i tidsplanen.

Et par indlæg som jeg også var inde til var 'A Year of Testing in the Cloud: Lessons Learned' og 'Strength in Numbers: Using Web Analytics to Drive Test Requirements', og så selvfølgelig fortsat besøg på EXPO-området.

Den sidste session jeg var til, før den afsluttende keynote' var 'New Testing Standards are on the Horizon - What will be their Impact?' - om den nye ISO 29119 standard for test. Den nye ISO-standard for test er en sammenskrivning af flere eksisterende standarder, og er mere fleksibel og skalerbar end de nuværende ofte opleves som. Der er fire dele i standarden: Del 1 omfatter testkonceptet og definitioner. Del 2 omfatter testprocesser. Del 3 omfatter testdokumentation - hvor testpolitikken er et af de nye officielle dokumenter, men der kommer også dokumenter der omfatter testdata og testmiljø. Del 4 omfatter testteknikker - specifikationsbaserede og strukturbaserede.

HVAD BLEV DER AF DE STATISKE TEKNIKKER???????????

Det bliver spændende at komme til at arbejde med denne standard.

Dagen og selve konferencen sluttede af med Lee Copeland's afsluttende keynote om 'The Mismeasure of Software: The Last Talk on Measurement You'll Ever Need to Hear' - Lee gjorde sig nogle filosofiske betragtninger om målinger, og sluttede af med hans fire 'don't':

  1. mål ikke hvis du ikke ved hvad det betyder
  2. mål ikke hvis du ikke vil bruge målingen til noget, og til at gøre noget
  3. ændre ikke din måling til at være et mål
  4. fokuser ikke på at måle indsatsen, men hvad der er opnået.
Så forestår fredagens 'Testing & Quality Leadership Summit'.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar