torsdag den 2. maj 2013

STAReast 2013 - Refleksioner over onsdagens oplevelser

Onsdagen startede helt fantastisk med en keynote af Jeff Payne over temaet 'Testing in a Test-Driven World'. Han lagde ud med følgende statement 'Test driver udvikling' og ikke omvendt - det skabte naturligvis en god stemning. Hans udtalelse om, at alle er ansvarlige for kvaliteten af softwaren gjorde ikke skade på den gode stemning.

Hans keynote var bygget op om filmen 'The Good,The Bad and The Ugly'. Han fik så vendt forskellige vinkler på test i det lys. The Good var med vinklen '...testing drives development'. The Bad var med vinklen '.......lots of testing is needed in a short amount of time'. The Ugly var med vinklen '.....a belief by some that testers are not needed'.

Han kom virkelig ud over rampen med sit budskab: test findes også i fremtidens it-projekter. Han mente dog, at vi som fag skulle være meget lydhøre over for de ændringer der sker i vore omgivelser, som gør at rollen vil ændre sig over tid, og vi skal være klar til at gribe den. Hans budskab var bl.a. at software i dag er meget kritisk for mange virksomheder, hvorfor kravet til test øges, men det gør kravet om time-to-market også. Dette betyder bl.a. at 'speed is king' - så automatisering kommer endnu mere i fokus, og det er her vi som testere skal være åbne - vi skal lære at kode og scripte. Han mente også, at ikke-professionelle testere var dårlige til at teste - men at vi som professionelle testere skulle kunne vort håndværk - han nævnte helt specifikt testteknikkerne som et område, hvor vi kan gøre en forskel, og bør gøre det. Afslutningen var ret god: 'Test forsvinder ikke - det bliver bare mere spændende og udfordrende'. Min umiddelbare tanke er, at hans tanker og ideer minder utrolig meget om Sogeti's vision PointZERO, men skønt med flere der har gjort sig de samme tanker.

Ellers gik onsdagen med følgende sessioner:

The Test Coverage Outline: Your Testing Road Map - ganske spændende koncept, som har sit udgangspunkt i Rapid Software Testing, og hvor der udarbejdes en oversigt/liste over forskellige aspekter af softwaren. Denne bruges så til prioritering.

Presenting Test Results with Clarity and Confidence - som udgangspunkt et vigtigt og spændende område, som indlægsholderen desværre fik forplumret med en meget filosofisk tilgang til temaet - så filosofisk, at jeg følge mig sat 30 år tilbage, og igen sad og havde 'Videnskabsteori' på Handelshøjskolen. Så jeg har desværre ikke meget at berette her.

Reports of the Death of Testing have been greatly exaggerated - et indlæg jeg følte jeg måtte overvære, idet der på de seneste par EuroSTAR's har været indlæg om det modsatte. Jeg blev ikke skuffet over Ruud's indlæg. Kravene til test ændrer sig, og det skal vi så gøre i samme forbindelse, og gerne være på forkant.

EXPO - det var også onsdag at EXPO-området åbnede med en række stande med værktøjer, metoder m.m. Jeg har ikke været rundt endnu til alle, men jeg har indsamlet en del materiale, som jeg vil få studeret nærmere. Lidt underligt at være på en testkonference, hvor Sogeti ikke har en stand.

Øvrigt - Eftermiddagen sluttede af med 9 korte 'key-notes' (hver af 5 min. varighed), hvor de udvalgte indlægsholdere kunne fremføre et budskab - ingen nævnt ingen glemt - men nogle var klart bedre end andre - og så var der et par klovne. Dagen sluttede - her var det blevet aften - i bedste Las Vegas stil med 'Shake, Rattle 'n' Roll - hvor der var et stort kasino, levende musik, god stemning og networking. Ak ja 'kasino' - og mig der ikke er en spillenatur - men underholdende var det.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar