mandag den 23. juli 2018

Back to the future - testmanagerens rolle i fremtiden med scaleret agilt setup


I foråret havde vi et Quality Time arrangement over temaet ’Har vi brug for testmanagers fremover?’ – det var en aktiv workshop over to dage med 9 aktive deltagere fra 6 forskellige virksomheder og organisationer.

Workshoppen startede med præsentation af hypotesen ’Vi har i fremtiden behov for testmanagement, men måske ikke rollen testmanager’. Jeg er ikke i tvivl om, at den ’traditionelle’ testmanager rolle som vi kender, og som vi har kendt i en del år nu, vil ændre sig, og i mange tilfælde helt udgå som en fast rolle. Men det er ikke det samme som at de opgaver som udføres af testmanageren i dag ikke skal løses fremover, men det sker sandsynligvis bare i et mere løst og differentieret set-up.

Mange virksomheder og organisationer har taget scaled agile til sig – oftest i form af Scaled Agile Framework (SAFe), hvorfor det kan være interessant at fokusere på netop denne metode. Det er dog ikke den eneste metode til håndtering af skaleret agil udvikling.

På teamniveauet foregår testen naturligvis som en integreret del af scrum-teamets arbejde, og vil typisk også indgå i slutkriterierne (Definition of Done), og teamets opgaver. 

På programniveauet kan testen forankres i systemteamet og/eller i shared services. I system-teamet kunne end-to-end testen foregå samt en tværgående regressionstest i forhold til ART’en, mens der i shared services kunne være opgaver som en samlede teststrategi, teatautomatiseringsstrategi og -services, værktøjsstøtte m.m.

Men er det så gammel vin på nye flasker? Nej, faktisk ikke, og det er heller ikke ny vin på gamle flasker. Det er faktisk ny vin på nye flasker. Det skal forstås på den måde, at vi er nødt til at tilpasse os den nye verden, men også at se på test med nye øjne.

På workshoppen var der bred enighed om hypotesen, dog med indsættelse af ordet traditionelle i anden del.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar