onsdag den 10. maj 2017

STAReast 2017 - Tirsdagens Oplevelser

Så er jeg kommet igennem anden dagen af STAReast 2017, og dermed også de sidste 2 tutorials i denne omgang. Generelt vil jeg sige, at niveauet er højt, og dermed er der også et klart udbytte.

Tirsdagens program for mig var de 2 halvdags tutorials jeg valgte forud for konferencen - om formiddagen 'Agile Testing - Team Tactics that Deliver the Goods' og om eftermiddagen 'Requirements Engineering for Testers'.

Den første tutorial var med Bob Galen og Mary Thorn. Det er altid en fornøjelse at deltage hos dem. De er begge megen vidende om det agile. De lagde ud, som sædvanligt, med at definere de 3-Amigos i et agilt team: Product Owner, Tester og Developer. Det er ofte disse tre roller mange ting drejer sig om i det agile team, herunder user stories, backlog forfining m.m.

Nogle gang kommer der nogle statements der giver eftertanke: Kun 10% af PO'erne skriver gode user stories. Den kom meget pludseligt, og jeg nåede desværre ikke at spørge ind til 'kilden' til dette statement.

Risiko-baseret test er ved virkeligt at få sit fodfæste i den agile tænkning - bare for nogle år siden var det næsten 'forbudt' - dette indgik derfor også som en naturlig del af denne tutorial.

Derefter kom vi ind på generering af testideer - her er det vigtigt at tænke 'outside the box', og de kom ind på en række kilder til disse:
 • Capabilities
 • Failure Modes
 • Quality Factors
 • Usage Scenarios 
 • Creative Ideas
 • States
 • Data
 • Environments
 • White Box
 • Taxonomies
 Testideerne skal naturligvis også prioriteres efter den risikobaserede testtilgang. SÅDAN.

Derefter kom de ind på brugen af Mind Map til visuelt at organisere sit testdesign - jeg er helt enig - det er en god, smart og dynamisk måde at arbejde og dokumentere på. Så kom vi forbi brugen af Exploratory Test og Pairwise Test. Det glæder altid mit testerhjerte, når der nævnes testdesignteknikkerne i relation til agile test - igen igen, for få år siden var det nærmest forbudt. Men selvfølgelig kan de anvendes, og argumentet med at man ikke har tid til at bruge dem - den køber jeg ikke rigtigt - tværtimod - jeg har ikke tid til ikke at bruge dem.

En god tutorial - og jeg kan iøvrigt anbefale at besøge Bob's hjemmeside: www.rgalen.com

Dagens anden tutorial var 'Requirements Engineering for Testers' med Erik van Veenendaal. En fantastisk og meget relevant tutorial. Der er mange interessenter til udarbejdelse af krav - alle med forskellige mål.

Erik oplistede grundlæggende tre typer af krav:
 • Funktionelle krav - hvad skal systemet kunne gøre
 • Ikke-funktionelle krav - hvor godt skal systemet......f.eks. performance, brugervenlighed m.m.
 • Begrænsninger (constraints) - i forhold til systemets/produktets design eller scope.
Kravprocessen blev også gennemgået:

 1. Kick-Off phase
 2. Requirements gathering
 3. Requirements specification
 4. V&V
 5. Requirements management.
Ovenstående proces virker meget sekventiel, og fungerer også i det agile - dog nok ikke så lineær, men aktiviteterne gennemføres (og kaldes måske noget andet. Han præsenterede også et 'Requirements Card':

Det giver faktisk en god struktur, og vi prøvede dem også af.
 
Det blev også anbefalet at udarbejde regler til/om sine krav, og klart definere, hvilke felter der hører med - se kortet. Brug template. Brug SMART-konceptet. Brug INVEST-konceptet ved user stories.

INVEST står for I (Independent), N (Negotiable), V (Valuable), E (Estimable), S (Small) og T (Testable).

Alt i alt en god tutorial, og en god dag, med mange indtryk og oplevelser.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar