fredag den 2. oktober 2015

STARwest 2015 - Reflektioner over torsdagens oplevelser

Så blev det torsdag på STARwest. Endnu en travl dag med indlæg, erfaringsudveksling og indtryk. Det er samtidig den sidste konferencedag, idet fredagen omfatter mere specialiserede emner som 'The Testing & Quality Leadership Summit'. Men tilbage til torsdagen.

Dagen startede med en keynote 'I Don't Want to Talk about Bugs: Lets Change the Conversation' - en inspirerende og lettere filosofisk keynote af Janet Gregory (medforfatter til bl.a. bøgerne Agile Testing og More Agile Testing). Hun tog hul på en spændende debat om testernes generelle tilgang til verden - den professionelle pessimist. Vi taler som udgangspunkt altid om hvor dårlig kvaliteten er - ikke hvor god den er. Hun tog en række 'dogmer' op i forhold til testområdet: metrikker, sporbarhed, værdiskabelse. Det var et modigt indlæg på en række områder, men samtidig også en god og blød start torsdag morgen.

Så startede alle de enkelte indlæg, hvor der igen skulle vælges til og fra. Frem til torsdag sidst på eftermiddagen kørte der 9 parallelle spor - 6 faglige spor (Test Management, Test Techniques, Test Automation, Mobile Testing, Metrics, Special Topics) og 3 såkaldte tekniske spor som typisk omfatter værktøjer m.m.

Den første præsentation jeg deltog i var om 'Quality Index: A Composite Metric for the Voice of Testing' - jeg er jo meget glad for metrikker, så det var lige mig. De startede med en påstand om, at der generelt anvendes for mange metrikker - hvilket sikkert i nogen situationer er rigtigt, men det er ikke hvad jeg oftest ser være situationen.

Men det der var deres mål var at præsentere deres bud på et multi-dimensional metric framework. Det der var deres tanke var at udarbejde en metrik - Quality Index - som kunne illustrere både afvikling, produktion og økonomi. Meget ambitiøst, men også lidt farligt, at ville illustrere hele verden i et tal. Tankesættet og målet er ganske udmærket, og de kom også langt med deres tilgang. Jeg vil senere prøve at løfte sløret for deres metrik i flere detaljer.

Den næste præsentation var over emnet 'Graphical Test Planning: A Method for Real Impact'. Generelt er jeg en stor tilhænger af at prøve at visualisere tingene fremfor at skrive store dokumenter. Jeg siger dermed ikke, at jeg er god til det, men tanken tiltaler mig. Graphical Test Planning - GTP - er en metode til at lave en testplan uden at skulle skrive et stort og fuldt dokument.

Det går ud på at lave et struktureret relationsdiagram der viser systemets adfærd som skal testes, og er dermed et stærkt instrument til at gøre testen synlig og nærværende, og som dialogværktøj med forretningen om fokus og prioritering - ultimativt omfatter det også testdesignet, men det gik indlægsholderen desværre lidt let henover. Det var et spændende indlæg, og har da sat nogle tanker i gang hos mig om, hvordan jeg kan tage dette i brug.

Det var også den sidste dag med EXPO og Bogstand. Så jeg fik lige gået et par ekstra runder, og fik lidt input og materiale til læsning i de mørke vinteraftner.

Derefter deltog jeg i et indlæg over temaet 'Project Management Tips to Improve Test Planning' - en modig projektleder der vover sig ind i løvens hule - det skaber lidt respekt. Hun startede ud med en god udtalelse - hun ville som projektleder gerne involvere test mere i projektplanlægningen, og hun advokerede altid for at få test involveret tidligere. Hun havde også det synspunkt, at test skulle fungere, og fungerede bedst, som et dedikeret delprojekt, med testmanageren som delprojektleder - også i forhold til governance m.m. Alt dette omfattede også involvering af test i udarbejdelsen af projektcharter og i de tidlige kundeafklaringer, herunder fastlæggelse af testmål og -tilgang - meget af det hun sagde kunne argumenteres for var som taget ud af TMap-tilgangen 'Business Driven Test Management' - sød musik i mine sarte ører.

Hvis den holdning oplægsholderen gav udtryk var generel, så ville der være en fantastisk symbiose mellem projektledelse og testledelse. Samlet set et godt aftryk.

Torsdagen sluttede af med en keynote om 'The Survival Guide for Testers and Test Managers' - som mere fungerede som en slags opsamling på mange andre indlæg - der sker meget i vor verden med hensyn til den teknologiske udvikling, og det går stærkt - så det sluttede af med nogle betragtninger generelt om vor forhold til SMAC teknologierne - altid spændende at høre forskellige udlægninger af teksten. Ingen af os kan jo forudsige fremtiden, men inspirerende at høre nogle kvalificerede bud på den.

Dermed sluttede torsdagen, og fredag byder bl.a. på ' The Testing & Quality Leadership Summit', 'Women Who Test' - som er et helt nyt initiativ - og så 'The Workshop on Regulated Software Testing'.

2 kommentarer:

  1. Spændende emne 'Graphical Test Planning: A Method for Real Impact', specielt for mig, da jeg er glad for visuel tilgang til tingene. Må være godt for agil udvikling.

    SvarSlet
  2. Enig Claus. Det var også spændende. Vi må udveksle erfaringer og synspunkter på metoden.

    SvarSlet