fredag den 6. maj 2016

STAReast 2016 - Torsdagens Oplevelser

Så nåede jeg frem til afslutningen på selve konferencedelen af STAReast 2016.

Torsdagen startede med en keynote af Isabel Evans over emnet 'Telling Our Testing Stories'. Hun lagde ud med en historie om, hvornår og hvordan hun mødte Lee Copeland (program chair for STAReast) i Barcelona for mange år siden. Et godt eksempel på, at vi alle er historiefortællere - og ofte i mange forskellige roller; forældre, søskende, undervisere, venner og kollegaer. Når vi fortæller historier er det ofte fordi vi ønsker at opnå noget, og det påvirker den måde den fortælles på. Denne keynote var en god start på torsdagens øvrige program.

Den første track session jeg deltog i var under temaet metrikker, og mere specifikt emnet 'Quality Metrics - The Dirty Word in the Room' af Annette Ash. Hun havde en ganske god introduktion til emnet med udgangspunkt i de mere traditionelle testmetrikker som testcases og defects, men havde lidt erfaring med, at de ofte blev brugt til at skabe en kile mellem udvikling og test, hvor de måske skulle være til at skabe et partnerskab. Hendes oplevelse var også, at ledelsen typisk elsker metrikker - det er tal.

Metrikkerne ender ofte med at være for kompliceret, en fordel kun for ledelsen, og det fik testerne til at gå efter opfyldelse af tal, og dermed reelt til at straffe og belønne - nok ikke det bedste udgangspunkt. Hendes nye tilgang til metrikker var, at de skulle være lette at forstå, være teamorienteret, nemme at indsamle og være handlingsorienteret. Faktisk var de gået fra at kalde det metrikker til mål (goals).

Forud for værktøjs introduktionen havde alle i teamet læst bogen 'Clean Code', og haft møder hvor emnerne i bogen blev diskuteret og drøftet i forhold til implementering hos dem. Det endte så med værktøjet SonarQube - som bl.a. kan måle dækningen af komponenttest, beregne kompleksitetstal m.m.

Det anvendte værktøj var SonarQube - statisk analyse værktøj - www.sonarqube.org

Den anden track session jeg deltog i var også over temaet metrikker, og med emnet 'Defect Metrics for Organization and Project Health' med David Bialek. Spændende indlæg om en situation, hvor indlægsholderen var ny i en virksomhed uden nogen form for formaliseret fejlhåndtering med tilhørende rapportering og metrikker. Efter han begyndte at formalisere det er der sket et løft i modenheden hos virksomheden, og specielt de betalende interessenter (forretningen og brugerne) har haft stor glæde af dette - og basalt set er de jo også mere interesseret i resultatet end i selve teknologien. Det første skridt han tog var at etablere en 'bug list' - simpelt, men stærkt, derefter kigge på Root Causes - er typisk noget der kan tage lang tid, men også med en stor effekt, og så til sidst fokus på løsninger. Rapporteringen af ganske traditionel, men når der er tale om en virksomhed uden nogen form for historik, så kan det også være ganske virkningsfuldt.

Den tredje track session jeg deltog i var over emnet 'Evolve or Die - What Testers Need to Do to Survive and Thrive' med Michael Cooper. Der sker ændringer konstant inden for test og QA, og alene de teknologiske ændringer giver hele tiden behov for, at vi som testere ændrer os (tilpasser). De seneste teknologiske ændringer er eksempelvis digital og IoT, cloud, big data og mobil. Hans budskab var meget tydeligt - den der overlever er den der er villig til ændringer. Han talte også om at sætte sig nogle karrieremål, og finde ud af, hvilke færdigheder man skal have for at opnås disse. Karrieremålene kunne jo være både som generalist og specialist - budskabet var igen - foretag et valg.

Et spændende indlæg, og det giver altid stof til eftertanke, men der var måske lidt for meget fokus på penge - altså sætte sig et mål for, hvad vil jeg tjene om X år - og så gå efter det. Men det er jo altid en smags sag.

Så kom konferencens sidste keynote med Dawn Haynes over emnet 'The Evolution of a Software Tester - From Novice to Practitioner'. Et mere personligt præget indlæg om hendes 'rejse' inden for softwaretest. Måske en god afslutning på nogle hektiske dag.

Torsdag sidst på eftermiddagen er der kick-off på 'Testing & Quality Leadership Summit', som foregår fredag med indlæg, behandling af 'concerns' fra kick-off, 'think tanks' og rundbordssamtaler.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar