tirsdag den 6. maj 2014

Seven Keys to Navigating Your Agile Testing Transition - Tutorial - Tirsdag formiddag

Så kom tidspunktet, hvor jeg skulle udfordres - agil test. Rob Galen og Mary Thorn havde med deres oplægsbeskrivelse virkelig fået pirket lidt til min nysgerrighed. Det var som taget ud af en tv-serie "MYTHBUSTERS". De har opstillet en række myter om agil test dækkende følgende 15 temaer:

1) Transforming your team
2) Automation
3) Developers and automation
4) Developers testing
5) Test planning and scripts
6) Testing within the sprint
7) Exploratory testing
8) Role of testers
9) Developer to tester workflow
10) Managing agile testers
11) Test metrics
12) Retrospectives - the secret sauce
13) Continuous improvement
14) The customer
15) Agile requirements - the product backlog.

Jeg kan ikke nå at reflektere dem alle i dag, men for hver af de femten områder var der en gennemgang af myter og virkeligheden. Spændende.

Omkring emnet developers testing var myten, at udviklere ikke kan teste deres egen kode. Virkeligheden er, at vi i agile teams skal med at fokusere på enkeltmedlemmers styrke og svaghed, men skal sikre, at der er tillid i teamet. Tillid til, at udviklerne kan lære det, og vi skal facilitere det.

Til emnet test planning and scripts var myten, at vi ikke behøver en testplan, men virkeligheden er noget helt andet. Der er fortsat behov for en testplan der sikrer det rette fokus i testen, herunder mellem flere agile teams og releases. Det samme gælder den risiko-baserede testtilgang - vi har fortsat behov for et instrument til prioritering.

En god tutorial, hvor jeg fik mit syn på det agile flyttet lidt, og blevet bekræftet i, at testhåndværket fortsat har en plads - også i den agile verden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar