mandag den 26. november 2012

Forretningen skal være en aktiv del af teststyringen

Det er vigtigt at sikre sig, at forretningen (eller kunden) tager en aktiv rolle omkring prioriteringen og fastlæggelsen af testfokus. I sidste uge havde jeg et hold kursister på TMap NEXT BDTM (Business Driven Test Management) kursus, hvor fokus netop er afstemningen af forventningerne mellem forretningen og testprojektet.

De 6 trin i BDTM-modellen er:

  1. Forstå testopgaven og fastlæg testmål
  2. Udarbejd produktrisikoanalyse (PRA)
  3. Fastlæg testintensitet
  4. Fastlæg budget, plan og omfang af testen
  5. Fastlæg brug af testdesignteknikker
  6. Giv indblik i styringsapekterne (tid, budget, produktrisiko, testresultat)
BDTM-processen understøtter den generelle teststyringsmodel i TMap NEXT.

En af styrkerne ved BDTM er det kommunikative - idet involvering af kunden/forretningen er essentiel for afstemningen af forventningerne, og det foregår i kundens/forretningens sprog og i den forretningsmæssige kontekst som giver værdi og mening for kunden. En anden klar fordel er, at kunden er i kontrol med processen - få indsigt i de fire styringsaspekter. Metoden sikrer også, at hovedtestplanen kan detaljeres efter behov.


Alt i alt en model jeg stærkt anbefaler - tjek mere på eng.tmap.net

Ingen kommentarer:

Send en kommentar